Blog

farma słoneczna

Opłacalność farmy fotowoltaicznej. Zyski z elektrowni słonecznej

Dodane przez: Kamil Kołosowski 14 marca, 2022

Inwestycja w fotowoltaikę to przedsięwzięcie wymagające dużego kapitału początkowego, jednak z uwagi na dynamicznie rozwijający się sektor usług energetycznych, wydaje się ona być korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców poszukujących nowych ścieżek rozwoju swojego biznesu. Jeśli chodzi o to, kiedy zacznie na siebie zarabiać farma fotowoltaiczna zysk jest obserwowany dopiero po kilku latach jej funkcjonowania. Nic nie wskazuje jednak na to, aby sytuacja w tym zakresie miała ulec pogorszeniu, a wręcz przeciwnie – z roku na rok panele fotowoltaiczne zyskują na popularności, więc stanowią coraz bardziej opłacalną inwestycję.

Farma fotowoltaiczna opłacalność

Opłacalność farmy fotowoltaicznej można zaobserwować po około 10 latach. Jednakże obecnie ceny komponentów niezbędnych do budowy fotowoltaiki są niższe o około 50% w stosunku do tych sprzed 10 lat. Tym samym sprawdzając, czy inwestycja w fotowoltaikę się opłaca, należy brać pod uwagę najbardziej aktualne dane i dokonywać biznesplanu na ich podstawie. Jeśli chodzi o biznes, jakim jest elektrownia słoneczna opłacalność tego przedsięwzięcia bywa spora, zwłaszcza że dużą część środków na jej instalację można pozyskać z różnych dofinansowań – na przykład Regionalnych Programów Operacyjnych. Obecnie za wyprodukowanie jednej megawatogodziny można otrzymać 235 – 250 złotych oraz do tej kwoty dochodzi wsparcie państwowe w wyglądzie aukcji OZE i wielkość tego wsparcia zależy od wyników aukcji. Na przykład w 2019 aukcja odbyła się na poziomie 325 złotych za 1 megawat wyprodukowanej energii. W tym przypadku, dzięki różnice cen pomiędzy ceną na giełdzie i ceną faktycznej sprzedaży powstaje dodatkowy przychód. Łącznie za 1 MW można otrzymać do 400 złotych netto. To sprawia, że produkując rocznie przykładowo 1000 MWh, można zarobić dla siebie nawet 420 tysięcy złotych. Milionowe nakłady w fotowoltaikę zwracają się więc już po 7 latach, przez ten czas stając się podmiotami samodzielnie spłacającymi za siebie zobowiązania kredytowe, zaciągnięte na potrzeby budowy farmy.

Farma fotowoltaiczna – biznes, który sam na siebie zarabia

Inwestorzy, których interesuje farma solarna zysk ze swojej inwestycji będą mogli zauważyć już po pierwszym roku jej funkcjonowania. Dla bezpiecznych kalkulacji przyjmuje się, że farma pracuje przez około 1/3 roku, ponieważ tylko wtedy można liczyć na pełne nasłonecznienie i wytwarzanie maksymalnej możliwej ilości energii elektrycznej. Chcąc uzyskać jak najwyższe przychody z fotowoltaiki, należy zadbać o wybór właściwego miejsca ustawienia paneli słonecznych, ale również sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Wynika to z tego, że panele słoneczne do prawidłowego funkcjonowania wymagają pełnego dostępu do słońca, nie mogą więc zostać w przyszłości zasłonięte przez wysokie budynki lub inne konstrukcje budowlane. W przypadku takiej inwestycji, jaką jest farma słoneczna zysk może być czysty, jednak wymaga to nieustannej pracy kolektorów z jak najlepszymi efektami przez wszystkie ciepłe dni w ciągu roku. Nawet niewielkie zacienienie paneli może spowodować kilkuprocentowy spadek wydajności fotowoltaiki, co w przypadku dużych elektrowni solarnych może przyczynić się do gigantycznych strat finansowych.

Czy inwestycja w fotowoltaikę się opłaca?

Opłacalność farmy fotowoltaicznej zależy od wielu czynników – zarówno ekonomicznych, jak i politycznych czy środowiskowych. Jeżeli interesuje Państwa inwestycja, jaką jest farma fotowoltaiczna biznes okaże się dochodowy, wtedy gdy uwzględnimy wymienione aspekty. Zakładając jednak, że panele solarne będą stawały się z roku na rok coraz popularniejsze, ich budowa będzie mniej kosztowna, a zatem całość stanie się opłacalną inwestycją. Największe zyski odnotowuje się, rzecz jasna, w przypadku gigantycznych farm nastawionych na komercyjne wykorzystanie energii elektrycznej pozyskanej ze słońca, na przykład do zasilania wielkich fabryk czy wspierania budżetu samorządów.

Choć proces zwracania się budowy wymagającej olbrzymiego kapitału początkowego trwa latami, to nie da się ukryć, że nawet biorąc pod uwagę koszty serwisowania paneli i ich konserwacji, wciąż stanowi to jednorazową inwestycję, która może przynosić pieniądze przez kolejne długie lata. Zdecydowanie niezbędnym czynnikiem do tego, aby mogło tak się stać, jest wykonanie profesjonalnego planu budowy farmy i koncepcyjne przygotowanie się do niej, co może być procesem trwającym nawet dłużej niż same prace instalacyjne.