Dzierżawa gruntu

Celem Helios Strategia jest inspirowanie polskich przedsiębiorstw do efektywnego wykorzystania czystej energii słonecznej. Pełnimy funkcję generalnego wykonawcy przy realizacji projektów przemysłowych farm fotowoltaicznych i oferujemy współpracę osobom chcącym wydzierżawić swoją ziemię pod fotowoltaikę. 

 

Dzierżawa pod fotowoltaikę jest coraz popularniejszą formą inwestycji w zrównoważone źródła energii. Sprawdź, jaki grunt jest odpowiedni pod fotowoltaikę i co zyskasz, nawiązując współpracę z Helios Strategia.

Odpowiedni grunt pod fotowoltaikę

Zacznijmy od tego, że nie każda działka nadaje się do wydzierżawienia pod instalacje fotowoltaiczne. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami dopuszczalne jest to jedynie na gruntach klasy: IV, V, VI lub nieużytkach, ponieważ ziemia o wyższej klasie jest zarezerwowana na cele rolnicze. Zachęcamy jednak, by rolnicy zainteresowani dzierżawą swoich gruntów dla farm fotowoltaicznych, skontaktowali się z nami, by rozpocząć negocjacje i przekonać się, czy ich ziemia spełnia wymogi prawne oraz techniczne, aby efektywnie wykorzystać energię słoneczną i zminimalizować wszelkie potencjalne utrudnienia w dostępie do infrastruktury energetycznej.

Dokładnie analizujemy parametry gruntu, który powinien mieć powierzchnię co najmniej 1 hektara i szerokość minimum 40 metrów. Istotne są również inne kryteria, takie jak położenie – grunty pod fotowoltaikę nie mogą być zacienione przez budynki, drzewa, krzewy lub inne obiekty. Najlepsze wyniki finansowe przynoszą farmy wybudowane na płaskim terenie, zorientowanym na południe. Warto też pamiętać, że grunty pod farmy fotowoltaiczne powinny znajdować się w odległości nie większej niż 3 km od linii energetycznej średniego napięcia lub od głównego punktu zasilającego.

Korzyści z dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę

Dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną umożliwia generację czystej energii, co przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Taka inwestycja przynosi też dodatkowe dochody właścicielowi gruntu, który wynajmuje obszar pod instalację fotowoltaiczną. 

 

Właściciel otrzymuje regularne opłaty, które stanowią dodatkowe źródło dochodu. Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę zapewnia stabilne źródło dochodu przez długi czas, bo umowy dzierżawcze są zawierane na długoterminowe okresy. Właściciel gruntu pod fotowoltaikę nie musi jednak angażować się w codzienną eksploatację czy utrzymanie farmy fotowoltaicznej. To Helios Strategia, jako inwestor, ponosi główną odpowiedzialność za utrzymanie i funkcjonowanie instalacji. 

dzierżawa gruntu