Blog

projekt farmy fotowoltaicznej

Jak prawidłowo przygotować biznesplan dla farmy fotowoltaicznej?

Dodane przez: jihelios 29 grudnia, 2022

Każdy inwestor, który planuje włożyć kilka milionów złotych w przedsięwzięcie finansowe, powinien przeprowadzić – samodzielnie lub zlecić to profesjonalnej firmie – analizę opłacalności. Zdecydowanie warto też stworzyć biznesplan, który będzie podstawą do ubiegania się o kredyt.

Nie inaczej jest w przypadku farm fotowoltaicznych, które są inwestycjami wieloletnimi. Aby ustalić, czy inwestycja będzie opłacalna, trzeba wziąć pod uwagę szereg parametrów dotyczących konkretnej działki i planowanej mocy.

Dlaczego warto przygotować biznesplan?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, ile kosztuje budowa farmy fotowoltaicznej, bo wszystko zależy od indywidualnych parametrów farmy: zajmowanej przez nią powierzchni, mocy planowanej farmy, odległości od sieci zasilania, ukształtowania terenu.

Całkowity koszt budowy farmy fotowoltaicznej zazwyczaj zamyka się w przedziale od 2 do 5 milionów złotych – a w związku ze wzrostem ceny ogniw fotowoltaicznych, koszt ten z roku na rok rośnie.

Przy tak dużej skali inwestycji konieczne jest przygotowanie przez inwestora wszechstronnej analizy, w której wypunktowane zostaną korzyści oraz zagrożenia związane z inwestycją.

Analiza opłacalności farmy PV ma odpowiedzieć na pytanie, czy projekt fotowoltaiczny jest opłacalny czy nie? A jeśli tak, to na jakim poziomie, tzn. na jaki zwrot (i w jakim czasie) może liczyć inwestor?

Trudno wyobrazić sobie, by profesjonalny przedsiębiorca, który ma rozeznanie w branży, był gotów podjąć się wielomiesięcznej procedury związanej z uzyskaniem wszystkich zgód, a także wyłożył pieniądze bez zlecenia firmie zajmującej się farmami PV przygotowania analizy opłacalności.

Profesjonalny biznesplan będzie także konieczny do ubiegania się o kredyt – o ile przedsiębiorca planuje posiłkowanie się środkami z zewnątrz.

Przygotowanie biznesplanu

Założenia inwestycji

Pierwszym krokiem jest wybór działki, na której zlokalizowana zostanie farma fotowoltaiczna. Farmy mogą powstawać we wszystkich regionach naszego kraju, gdyż wszystkie one są nasłonecznione w podobnym stopniu, ale nie każda nieruchomość gruntowa będzie nadawała się na taką inwestycję.

Oto wytyczne, który musi wziąć pod uwagę inwestor.

  • Instalacje wielkopowierzchniowe mogą być budowane wyłącznie na gruntach o IV lub niższej klasie ziemi oraz na nieużytkach rolnych.
  • Grunt, na którym położona jest farma fotowoltaiczna, powinien zawierać dostęp do drogi publicznej, a jednocześnie nie graniczyć z pasem drogowym.
  • Na działce musi istnieć możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej, tak więc bardzo ważne jest sąsiedztwo linii średniego napięcia oraz bliskość od Głównego Punktu Zasilania.
  • Farmy fotowoltaiczne najlepiej budować na płaskim gruncie. Pofalowany, pagórkowaty teren utrudnia instalację paneli. Panele powinny być maksymalnie naświetlone, by zwiększyć sprawność systemu.
  • Działka musi być na tyle duża, by panele znajdowały się w pewnej odległości od siebie i nie zacieniały się wzajemnie. W przypadku farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW zaleca się kupno/dzierżawę działki o wielkości 2 ha i szerokości minimum 60 m.

W analizie opłacalności inwestor musi uwzględnić tytuł prawny do nieruchomości, a więc czy chce kupić działkę, czy wydzierżawi ją od rolnika. Polskie prawo przewiduje maksymalny czas obowiązywania umowy dzierżawy na 30 lat.

Czynniki ryzyka dla farmy fotowoltaicznej

Inwestor musi mieć świadomość, że farma fotowoltaiczna nie daje gwarancji zarobku – to biznes jak każdy inny. Choć na korzyść farm PV przemawia fakt, że rośnie zapotrzebowanie na „zieloną energię” i będzie to trwały trend, to są jednak czynniki, które uderzają w bezpieczeństwo biznesu.

Wszystkie czynniki ryzyka muszą zostać uwzględnione w badaniu opłacalności i biznesplanie. Należą do nich:

  • zmiany klimatyczne – im intensywniejsze promienie słoneczne, tym wydajność modułów fotowoltaicznych jest większa, a co za tym idzie – wyższa jest opłacalność całej farmy. Klimat w naszej części Europy powoli się zmienia – wprawdzie średnia temperatura rośnie, co jest korzystne z punktu widzenia pracy farmy, niemniej inwestor musi prześledzić także zmianę dni słonecznych w całym roku czy sumę opadów.
  • Niestabilne prawo – działania inwestora muszą być zgodne z przepisami, które się zmieniają, a często też znacznie różnią od prawodawstwa obowiązującego w Unii Europejskiej. Rozwiązania spotykane w Niemczech czy Belgii niekoniecznie obowiązują u nas, co stanowi utrudnienie dla międzynarodowych firm, które mają przyjęte i sprawdzone procedury. Inwestorzy, którzy wykładają pieniądze na „zieloną energię”, mają w pamięci tzw. ustawę odległościową, która po 2016 roku praktycznie wyeliminowała u nas farmy wiatrowe. Jak dotąd nie uchwalono przepisów uderzających tak silnie w farmy słoneczne, niemniej należy brać pod uwagę, że w ciągu kilkudziesięciu lat, na które planowane jest istnienie farmy, coś takiego może się zdarzyć.
  • Niestabilność infrastruktury energetycznej w Polsce – farmy fotowoltaiczne potrzebują dużej mocy, której mogą nie podołać obecne systemy. Wyprodukowaną energię farmy oddają z kolei do systemu, który – jeśli źródeł dodawania będzie zbyt wiele – mogą nie być w stanie przyjąć jej i „przerobić”. W takim scenariuszu inwestor zostanie z energią, której nikt od niego nie odbierze.
przygotowanie biznesplanu

Analiza rynku

W ramach przeprowadzenia analizy opłacalności inwestor przeprowadza także analizę rynku, czyli bada obszary, które mogą zadecydować o przewadze konkurencyjnej firmy oraz uzyskuje odpowiedź na pytanie, czy dany rynek jest atrakcyjny pod kątem inwestycji.

Analiza rynku służy między innymi do oceny jego wielkości (obecnej i przyszłej), szybkości rozwoju oraz do oszacowania kosztów niezbędnych do stania się częścią danej branży. Pozwala określić wyznaczniki sukcesów, trendy i aktualne skłonności konsumentów.

W tym celu najczęściej stosuje się takie metody analizy jak: analiza SWOT, cykl życia produktu, portfelowa analiza strategiczna oraz analiza PEST. Całościowy obraz uzyskuje się poprzez połączenie SWOT i PEST – ten sposób ułatwia zrozumienie, jakie czynniki wpływają na ogólną kondycję i konkurencyjność firmy.

Podsumowanie

Rentowność inwestycji zależy od wielu czynników. Inwestor nie powinien oszczędzać na wykorzystywanej technologii. Ogniwa fotowoltaiczne mają służyć latami i są „sercem” inwestycji, więc powinny być jak najlepszej jakości. Ten wydatek szybko się zwróci.

Równie ważne jest skorzystanie w procesie inwestycyjnym z pomocy firmy, która ma doświadczenie w budowie farm fotowoltaicznych i tym samym gwarantuje, że wszystko zostanie przeprowadzone zgodnie ze sztuką.

Na rynku działają firmy, które choć deklarują, że mają doświadczenie na tym polu i są w stanie sprawnie przeprowadzić procedury administracyjne oraz nadzorować budowę farmy, to w rzeczywistości nie dysponują odpowiednią wiedzą.

Koszty popełnianych przez nie błędów poniesie inwestor, więc porównując oferty powinien wybrać pewnych graczy.

Firma Heliosstrategia od 11 lat wspiera inwestorów i w tym czasie przygotowaliśmy kilkadziesiąt biznesplanów dla banków oraz analiz opłacalności.

Podstawą naszej współpracy z klientami jest uczciwość. Otwarcie komunikujemy ryzyka związane z inwestycją i szukamy sposobów na rozwiązanie stwierdzonych problemów.

POZOSTAŁE WPISY: