Helios Strategia
generalny wykonawca
farm fotowoltaicznych

  • Mamy ponad 12 lat doświadczenia w branży energii słonecznej
  • Zapewniamy kompleksową obsługę inwestorów
  • Zatrudniamy 120 instalatorów z doświadczeniem zdobytym w Polsce i zagranicą
  • Posiadamy własne profesjonalne zaplecze sprzętowe
  • Wybudowaliśmy instalacje w ramach modelu EPC o łącznej mocy ponad 408MW
  • Nasza instalacja fotowoltaiczna została zapisana w Księdze Rekordów Guinnessa,
Zadzwoń do nas

Istnieją dwa najpopularniejsze modele budowy farm fotowoltaicznych: model EPC oraz „system gospodarczy”. Ten pierwszy możemy określić mianem budowy „pod klucz”, w której wyspecjalizowana firma projektuje farmę solarną, realizuje wszystkie działania administracyjne i pozyskuje pozwolenia, a następnie przeprowadza montaż paneli fotowoltaicznych.

Skrót EPC stanowi rozwinięcie angielskich słów „Engineering”, „Procurement”, „Construction”, czyli „inżynieria”, „nabywanie” i „konstruowanie”, które idealnie oddają zamysł tego modelu.

W systemie tym właściciel farmy solarnej nie musi podejmować żadnych działań, bo wszystkie kolejne kroki związane z inwestycją realizuje zewnętrzny wykonawca. Jest to wygodne dla niego rozwiązanie, a udział wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa, które wcześniej realizowało już podobne zlecenia, daje gwarancję, że wszystko zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki inżynieryjnej, przepisami prawa oraz terminowo.

farmy fotowoltaiczne w polsce

Fotowoltaika z Helios Strategia Polska

Firma Helios Strategia Polska od 12 lat zapewnia realizację i kompleksową obsługę inwestorów w obszarze farm solarnych. Zatrudniamy 120 instalatorów oraz posiadamy najnowsze zaplecze sprzętowe. W ramach modelu EPC wybudowaliśmy instalacje o łącznej mocy ponad 408MW.

Realizujemy zlecenia w całej Polsce. Służymy doradztwem – przed rozpoczęciem inwestycji oceniamy wszystkie parametry techniczne dotyczące ukształtowania terenu, nasłonecznienia i warunków glebowych, tak by elektrownia przyniosła oczekiwany zwrot.

Jak wyglądają kolejne etapy prac zmierzających do uruchomienia farmy solarnej? Pierwszym krokiem jest kalkulacja kosztów i kalkulacja efektywności ekonomicznej projektu. Gdy wynik jest satysfakcjonujący dla inwestora, opracowujemy projekty opcji podłączenia elektrowni słonecznej, realizujemy prace projektowe i badawcze oraz przygotowujemy fizycznie obiekt pod budowę.

W międzyczasie zamawiamy potrzebny sprzęt i przystępujemy do robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych. Przed ostatecznym uruchomieniem następuje jeszcze faza testów, po czym inwestor może rozpocząć eksploatację farmy fotowoltaicznej.

O NAS

POZNAJ OPINIE O NAS

„[…]Oświadczam, że prace projektowe dla ww. inwestycji zostały wykonane przez Helios Strategia Polska Sp. z o.o. w Oleśnicy, w sposób należyty, a udzielający referencji nie miał i nie ma zastrzeżeń co do wykonywanych prac projektowych na jego rzecz.”

Jarosław Andrzej Szczepek

Słonecznik-4,

„[…] Prace zostały wykonane prawidłowo i odebrane bez zastrzeżeń. Mając na uwage powyższe udzielam pozytywnych referencji projektantowi Panu Michałowi Jackowiczowi”

Marcin Szlaps

PV ZACHÓD Sp. z o.o.

Oświadczam, że prace budowlane dla ww. inwestycji zostały wykonane przez Helios Strategia Polska Sp. z o.o. w Oleśnicy w sposób należyty. Rekomendujemy Helios Strategia Polska Sp. z o.o. jako rzetelnego wykonawcę robót budowlanych

Agnieszka Atamańczuk.

Solar SGE Sp. z o,o.

ZAINWESTUJ W FARMĘ PV

Nieustanny wzrost zapotrzebowania na „zieloną energię” jest gwarancją zysków z farmy fotowoltaicznej. Jednak, aby przyniosła maksimum korzyści, musi zostać opracowana i wybudowana zgodnie ze wszystkimi wytycznymi.

Wszystko zaczyna się od ziemi. Wyspecjalizowani analitycy ocenią, czy działka, na której inwestor chciałby uruchomić farmę, odpowiada wszystkim parametrom. Jeśli ocenią, że ukształtowanie terenu i nasłonecznienie dają gwarancję produkcji energii na wysokim poziomie, inwestor niczego nie ryzykuje.

Wprawdzie budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW na gruncie to wydatek ok. 3 mln zł, ale inwestycja szybko się zwróci, a dzięki temu, że zapotrzebowanie na odnawialną energię będzie rosło, jest to bezpieczny biznes.

Nawiązując współpracę z wyspecjalizowanym podmiotem, takim jak Helios Strategia Polska, inwestor zdejmuje z siebie szereg bieżących obowiązków, które wiążą się z tak poważną inwestycją. Ma przy tym pewność, że farma fotowoltaiczna odpowiadać będzie najbardziej wyśrubowanym normom, a wszystkie etapy prac zrealizowane zostaną w terminie.

alt

POSTAW NA DOŚWIADCZENIE

Przy budowie elektrowni słonecznych przestrzegamy strategii “jednego wykonawcy”. Pozwala to zminimalizować ryzyko inwestycji i zagwarantować oczekiwany pomyślny wynik. Każdy projekt rozpoczynamy w oparciu o wnikliwy audyt ekonomiczny przedsięwzięcia, ocenę i możliwości terenu.

Na podstawie zebranych danych sporządzamy projekt, w którym uwzględniamy wszystkie potrzeby i preferencje Inwestora. Naszym głównym produktem i celem jest obniżka kosztów energii elektrycznej, a fotowoltaika jest tylko częścią naszej oferty.

SPRAWDŹ, JAK WIELE MOŻESZ ZYSKAĆ Z MONTAŻEM PANELI FOTOWOLTAICZNYCH?

W ciągu roku farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW może wyprodukować 1000 MWh energii, co już w pierwszych 12 miesiącach działalności daje nawet 200 tysięcy złotych po roku (po odliczeniu kosztów eksploatacyjnych).

Biorąc pod uwagę rosnące ceny energii – i rosnące zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii po tym, jak Polska przyśpieszyła proces zmniejszania wykorzystywania węgla – zyski w przyszłości mogą być jeszcze wyższe.

Farmy fotowoltaiczne nie mają w Polsce długiej tradycji: pierwsza naziemna farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW w naszym kraju została oddana do użytku w 2011 roku, a przez kolejnych lat farmy solarne były rodzajem ciekawostki. Nie powstawało ich wiele, inwestorzy podchodzili do nich nieufnie.

Dopiero ostatnie lata to eksplozja popularności farm! Na koniec czerwca 2021 roku działały 82 farmy solarne, których moc była większa lub równa 1 MW (wzrost o 36,7% w porównaniu do końcówki 2020 roku). Większość istniejących elektrowni fotowoltaicznych to inwestycje prywatnych podmiotów.

W kolejnych latach ten trend będzie się umacniał. Zainteresowanie budową farm fotowoltaicznych wykazywać będą przedsiębiorcy, którzy potraktują je jako sposób na rozbudowanie biznesowego portfolio o nowe inwestycje, a także podmioty, które, zadowolone z wyników dotychczas posiadanych farm, zechcą rozwijać działalność w obszarze fotowoltaiki.

Rynek wciąż jest chłonny, ale nie zawsze tak będzie, więc przedsiębiorcy, którzy noszą się z zamiarem uruchomienia farmy solarnej w Polsce, nie powinni zbyt długo zwlekać z decyzją. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu telefonicznego!

Farmy fotowoltaiczne są więc instalacjami lokalizacyjnymi na odpowiednio dużych powierzchniach – minimum kilku hektarów. Moc takiej elektrowni wynosi od kilkudziesięciu kilowatów (kW) do kilku megawatów (MW).
Zobacz dlaczego to się opłaca – poznaj case study naszych projektów!

alt

Farmy fotowoltaiczne są więc instalacjami lokalizacyjnymi na odpowiednio dużych powierzchniach – minimum kilku hektarów. Moc takiej elektrowni wynosi od kilkudziesięciu kilowatów (kW) do kilku megawatów (MW).

Zobacz dlaczego to się opłaca – poznaj case study naszych projektów!

case study

BUDOWA FARM FOTOWOLTAICZNYCH KROK PO KROKU

Z uwagi na rozmiar inwestycji, podmiot zainteresowany budową farmy słonecznej musi przygotować się na spełnienie określonych, obowiązującymi przepisami warunków formalnych. Z tego powodu, budowa elektrowni słonecznych odbywa się w ramach poszczególnych etapów. Jak więc założyć własną farmę fotowoltaiczną? Poniżej szczegółowo opisujemy cały proces inwestycyjny.

lokalizacja planowanego przedsięwzięcia

lokalizacja planowanego przedsięwzięcia

Zanim zaczniesz ubiegać się o niezbędne zezwolenia i przygotowanie przez nas projektu realizacji, konieczne jest wybranie optymalnej lokalizacji dla farmy fotowoltaicznej. Na tym etapie zwróć szczególną uwagę na odpowiedni rozmiar działki oraz swobodny dostęp do promieni słonecznych. Jeżeli masz wątpliwości czy posiadana działka spełnia wszystkie wymogi pod inwestycję, możesz liczyć na wsparcie naszego działu projektowego.

Dowiedz się więcej

OPRACOWANIE PROJEKTU INSTALACJI

OPRACOWANIE PROJEKTU INSTALACJI

Bez stworzenia kompleksowej dokumentacji nie ma możliwości otrzymania koncesji ani warunków przyłączenia elektrowni słonecznej do sieci energetycznej. Zlecając nam przygotowanie projekt farmy fotowoltaicznej, zyskujesz pełną gwarancję profesjonalnie opracowanej dokumentacji.

Dowiedz się więcej

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

Mając opracowany projekt farmy PV i chcąc sprzedawać produkowany przez nią prąd, konieczne jest złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia w zakładzie energetycznym. Drugim dokumentem, bez którego budowa elektrowni fotowoltaicznej nie może zostać rozpoczęta, jest pozwolenie na budowę. Podczas przygotowywania każdego projektu dołączamy niezbędne wnioski i pozwolenia.

Dowiedz się więcej

PROMESA KONCESJI

PROMESA KONCESJI

Dokumentem, który daje możliwość ubiegania się o kredyt lub dofinansowanie do realizowanego projektu, jest promesa koncesji. Zapewnia ona, że zezwolenie na sprzedaż energii elektrycznej do sieci zostanie nam udzielone. Organem, do którego należy skierować wniosek o wydanie takiego zapewnienia jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Dowiedz się więcej

BUDOWA FARM SOLARNYCH

BUDOWA FARM SOLARNYCH

Pozytywne załatwienie wszystkich formalności, pozwala rozpocząć montaż elektrowni słonecznych w sposób określony w warunkach przyłączenia oraz projekcie instalacji. Na tym etapie wykonujemy wszystkie niezbędne prace konstrukcyjne. Sama budowa elektrowni fotowoltaicznej zajmuje zwykle około 5 tygodni, czyli znacznie mniej niż oczekiwanie na wydanie warunków przyłączenia.

Dowiedz się więcej

PRODUKCJA ENERGII I SPRZEDAŻ

PRODUKCJA ENERGII I SPRZEDAŻ

Gdy budowa farm fotowoltaicznych dobiegnie końca, a prezes URE wydał koncesję, instalacja może zostać przyłączona do sieci energetycznej. Od tego momentu możliwe jest wytwarzanie prądu z promieni słonecznych. Otrzymanie koncesji stanowi więc ostatni warunek na drodze do uruchomienia własnej elektrowni opartej o moduły fotowoltaiczne.

Dowiedz się więcej

Co nas wyróżnia?

408 MW

Realna moc projektów realizowanych na podstawie umowy EPC

1 GW

Łączna moc projektów elektrowni słonecznych z fragmentarycznym udziałem Helios Strategia Group

12 lat

Doświadczenia pracy w branży energii słonecznej

Ponad 60 projektów

Realizowanych w Polsce

Nasza OFERTA

Generalne wykonawstwo Farm Fotowoltaicznych

Realizujemy pełen zakres prac na podstawie umowy EPC. Przygotowujemy dokumentację, projekt, dostarczamy sprzęt oraz uruchamiamy nowoczesne farmy fotowoltaiczne skrojone na miarę Twoich potrzeb.
Więcej

ELEKTROWNIE SŁONECZNE DLA BIZNESU

Oferujemy profesjonalne rozwiązania z zakresu fotowoltaiki dla firm. Nasze instalacje realizowane są zarówno na pokryciach dachowych hal, magazynów, budynków usługowych ale również w postaci instalacji wolnostojących.
Więcej

Podwykonawstwo Farm fotowoltaicznych

Podczas pracy stawiamy na transparentność, zaangażowanie i rzetelność. Są to cechy, które nas wyróżniają i pozwalają zapewnić wysoką jakość współpracy na wielu płaszczyznach.
Więcej

DORADZTWO ENERGETYCZNE I RAPORT ENERGETYCZNY

Przygotowujemy szczegółowe analizy pozwalające przygotować odpowiednie rozwiązania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej Twojego przedsiębiorstwa.
Więcej

SERWIS PV

Zajmujemy się pełnym serwisem urządzeń fotowoltaiki. Wykonujemy szereg prac w celu zapewnienia nieprzerwanego i prawidłowego funkcjonowania Twojej instalacji fotowoltaicznej.
Więcej

ROZWÓJ PROJEKTÓW

Działamy na rynku od wielu lat i mamy na naszym koncie dziesiątki udanych inwestycji. Realizujemy projekty budowy oraz modernizacji elektrowni słonecznych o różnej skali i poziomie zaawansowania.
Więcej

Q&A
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z praca naszej firmy oraz zagadnieniami związanymi z fotowoltaiką i energią słoneczną. Wszystkie pytania oraz odpowiedzi są jedynie wskazówkami, nie wytycznymi.

Ile kosztuje budowa farm solarnych? arrow

Skomplikowane przedsięwzięcie, jakim bez wątpienia jest budowa elektrowni słonecznych, generuje koszty uzależnione od wielu czynników. Kluczowe z punktu widzenia budżetu, jaki trzeba zaplanować na taką inwestycję, są:


– lokalizacja i cena gruntu pod budowę,
– koszty modułów fotowoltaicznych wraz z osprzętem,
– pozostałe opłaty związane z utrzymaniem farmy.


Biorąc pod uwagę fakt, że budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wymaga działki o powierzchni 2 ha oraz odpowiedniej ilości modułów o określonych parametrach, orientacyjne koszty przedsięwzięcia mogą wynieść od 2-2,2 mln zł wzwyż. Oczywiście do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, dokonując wyliczeń w pełni odpowiadających potrzebom inwestora i projektowanym parametrom instalacji. Budowa elektrowni słonecznych we współpracy z naszą firmą pozwala również obniżyć koszty inwestycji dzięki możliwości negocjowania cen paneli oraz innych komponentów z ich producentem.

Budowa elektrowni fotowoltaicznych – korzyści arrow

Inwestycja w instalacje fotowoltaiczne, oprócz tego, że ma charakter przyszłościowy i proekologiczny, dostarcza także wymiernych korzyści przedsiębiorcom. Benefity te widoczne są w wielu obszarach, takich jak:

– ekonomia: darmowy prąd z promieni słonecznych, niezależność od cen prądu, zwrot z inwestycji dzięki sprzedaży energii do sieci,
– technologia: bezobsługowy i bezawaryjny system, odporność na warunki atmosferyczne, estetyczne wykonanie, nieustanny rozwój technologiczny, możliwość instalacji bezpośrednio na gruncie lub na połaci dachowej, szybki montaż elektrowni słonecznych,
– ekologia: prąd pozyskiwany z odnawialnego źródła, „czysta” energia, brak uciążliwych hałasów oraz zanieczyszczeń produkcyjnych.

Czy Polska to dobry kraj na inwestycję w instalacje fotowoltaiczne? arrow

Biorąc pod uwagę średnie nasłonecznienie terenu, liczbę słonecznych dni w ciągu roku czy natężenie promieniowania na obszarze naszego kraju, Polska jest jednym z lepszych miejsc w Europie do realizacji takich przedsięwzięć jak budowa farm fotowoltaicznych. Oczywiście, trudno porównywać klimat środkowoeuropejski z tym, który panuje na południu kontynentu, jednak również w naszym kraju projekt farmy fotowoltaicznej będzie opłacalną inwestycją do realizacji. Z dokładnych wyliczeń i analiz wynika, że najlepsze tereny pod inwestycje w montaż elektrowni słonecznych znajdują się w centralnej i południowej części kraju.

Zwrot kosztów budowy elektrowni fotowoltaicznej arrow

Kwestią kluczową dla większości inwestorów chcących ulokować swoje pieniądze w instalacje fotowoltaiczne, jest okres, po jakim zwraca się budowa farm solarnych. Podstawę do wyliczenia czasu zwrotu z inwestycji stanowią oczywiście indywidualne wyliczenia, opracowywane dla każdego projektu. To, ile lat upłynie, nim inwestycja zacznie „zarabiać na siebie”, zależy w dużej mierze od wartości zainwestowanych środków oraz cen dystrybucji produkowanej energii elektrycznej. W wielu przypadkach budowa elektrowni fotowoltaicznych zwraca się już po 10 latach, co biorąc pod uwagę kilkumilionowe koszty, z pewnością jest przyzwoitym terminem.

Czy warto inwestować w montaż elektrowni słonecznych? arrow

Wielowymiarowe korzyści płynące z inwestycji w fotowoltaikę, odpowiednie warunki klimatyczne oraz stosunkowo niedługi okresem zwrotu z inwestycji, czynią instalacje fotowoltaiczne opłacalną i przyszłościową inwestycją. Pozatwierdzają również dotychczasowe doświadczenia inwestorów, lokujących własne środki w montaż elektrowni słonecznych. Odpowiednio opracowany projekt farmy fotowoltaicznej w połączeniu z zastosowaniem właściwych komponentów i rozwiązań pozwoli osiągać zakładany zysk w każdym rejonie naszego kraju.

Elektrownia słoneczna budowa arrow

Jeśli poszukują Państwo doradcy, który podpowie jak założyć farmę fotowoltaiczną, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji, przygotujemy wstępną wycenę inwestycji oraz opracujemy kompleksowy projekt elektrowni słonecznej. Naszą specjalnością jest budowa elektrowni fotowoltaicznych w systemie „od koncepcji, do realizacji”. Jednocześnie wykonujemy również poszczególne etapy budowy elektrowni słonecznych jako podwykonawca.

gdzie działamy

Działamy na terenie całej Polski, aby zapewnić jak największy udział energii odnawialnej w naszym kraju. Efekty naszych prac znajdziesz również na Ukrainie oraz Batagai – naszej dumie wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa jako najbardziej wysunięty na północ obiekt fotowoltaiczny na świecie!

Kontakt