PROJEKTY OZE

POSTAW NA ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA ENERGII

Instalacje fotowoltaiczne to rozwiązania doskonałe dla firm. Systemy w postaci elektrowni i farm słonecznych mogą pracować na potrzeby zarówno przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych.

Korzyści finansowe są oczywiste, a zwrot z inwestycji wynosi maksymalnie od 9 do 10 lat. Następne lata zapewniają tanią i odnawialną energię dla Twojej firmy. Montaż elektrowni słonecznych jest usługą dedykowaną inwestorom oraz odbiorcom instytucjonalnym, inaczej niż małe, przydomowe instalacje fotowoltaiczne, których moc nie przekracza kilkudziesięciu kW.

WYDZIERŻAW NAM SWÓJ GRUNT

Postaw na nowoczesność i ochronę środowiska ułatwiając nam inwestycję w odnawialne źródła energii. Już za kilka miesięcy na Twoim polu może zostać zbudowana inwestycja fotowoltaiczna.

Jeśli posiadasz grunt spełniający nasze kryteria i wymagania terenu, stanowiący nierentowną nieruchomość rolną lub inne nieużytki i grunty – wydzierżaw nam swój grunt pod farmę fotowoltaiczną.

Zyskasz na tym stabilny przychód pasywny do domowego budżetu w wysokości nawet do 15000 pln/ha. Oferujemy zwrot podatku od nieruchomości, a czas dzierżawy to 29 lat.

Zainteresowane osoby prosimy o zostawienie kontaktu w formularzu i podanie podstawowych danych nieruchomości w celu weryfikacji gruntu przez nasz wyspecjalizowany zespół.

Formularz kontaktowy

  RODO: https://heliosstrategia.pl/rodo/.

  KUPIMY PROJEKTY

  Nasza firma jest zainteresowana zakupem gotowych projektów fotowoltaicznych o dowolnej mocy w zakresie od 1 MW wzwyż. Oferowane projekty powinny spełniać przynajmniej jeden warunek uzyskanych warunków przyłączenia oraz opcjonalnie posiadających prawomocne pozwolenie na budowę.

  Szukamy projektów zlokalizowanych na terenie całej Polski. W celu przedstawienia nam oferty napisz do Nas!

  Kontakt z nami

  DOKUMENTACJA POD FARMY

  Proces wybudowania farmy fotowoltaicznej poprzedza konieczność uzyskania określonych decyzji administracyjnych i pozwoleń. Zanim zaczniesz ubiegać się o niezbędne zezwolenia i przygotowanie przez nas projektu realizacji, konieczne jest wybranie optymalnej lokalizacji dla farmy fotowoltaicznej i uzyskanie prawa do nieograniczonego dysponowania gruntem.

  Następnie przystępuje się do przygotowania oraz rozwoju projektu. Mając opracowany projekt farmy PV i chcąc sprzedawać produkowany przez nią prąd, konieczne jest pozyskanie poniższym dokumentów.

  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – wydawana przez Wójta Gminy właściwej dla lokalizacji inwestycji i dla inwestycji powyżej 1 ha powierzchni zabudowy – czas oczekiwania 3-4 miesiące.

  • Decyzja o warunkach zabudowy – wydawana przez Wójta Gminy właściwej dla lokalizacji inwestycji (w przypadku gdy działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uzyskuje się tylko wypis i wyrys z planu) – czas oczekiwania 3-4 miesiące.

  • Warunki przyłączeniowe – wydaje operator sieci energetycznej (Tauron, Energa, Enea, PGE, Innogy). Czas oczekiwania 120 dni od momentu potwierdzenia kompletności wniosku i wpłaty wymaganej zaliczki.

  • Decyzja o pozwoleniu na budowę – wydaje Starostwo Powiatowe – czas oczekiwania ok. 3 miesiące.

  • Decyzja o zamiennym pozwoleniu na budowę – dokument wydawany jest w razie konieczności przez Starostwo Powiatowe.

  • Prekwalifikacja do aukcji OZE – dokument wydaje Urząd Regulacji Energetyki.

  • Uzyskanie koncesji na sprzedaż energii z URE.

  Pozostałe dokumenty, które należy również uzyskać to:

   

  • decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji
  • decyzja o uzgodnieniu zjazdu z drogi
  • decyzja o uzgodnieniu przyłącza
  • służebności i tym podobne
  • mapa geodezyjna działki
  • decyzja Ochrony Środowiska

  Widać zatem, że proces pozyskiwania dokumentacji jest długotrwały i wymagający. Całość inwestycji może dojść do skutku po ok. 1,5-2 latach od rozpoczęcia procesu. Pozytywne załatwienie wszystkich formalności, pozwala rozpocząć montaż elektrowni słonecznych w sposób określony w warunkach przyłączenia oraz projekcie instalacji.

  Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami!

  Kontakt z nami

  JAKI GRUNT POD FARMY PV?

  Do wybudowania farmy fotowoltaicznej niezbędny jest grunt, na którym zostanie posadowiona konstrukcja farmy. Grunt taki powinien spełniać określone kryteria i wymagania, gdyż pod tego typu inwestycje bierze się pod uwagę szereg formalnych wymagań, jakie powinna spełniać nieruchomość.

  Firma Helios Strategia Polska opracowała kryteria, jakie powinien spełniać grunt pod tego typu inwestycje. Podczas wyboru gruntu należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe zagadnienia:

   

  • Grunt rolny lub przemysłowy powinien być o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha.
  • Grunt powinien być położony poza obszarami chronionymi. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się obszary Natura 2000 oraz ochronę krajobrazową.
  • Wybrana lokalizacja nie powinna mieć miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie lub grunt powinien posiadać plan dopuszczający instalcję fotowoltaiczną.
  • Gleba powinna posiadać klasę IV, V lub VI.
  • Dopuszczalne są wyłącznie grunty mineralne. Grunty organiczne są wykluczone z możliwości montażu farmy fotowoltaicznej.
  • Minimalna szerokość gruntu pod inwestycję wynosi 60 m.
  • Lokalizacja pod farmę fotowoltaiczną powinna mieć dostęp do wydzielonej drogi komunikacyjnej. Preferowana jest droga utwardzona.
  • Podczas wyboru lokalizacji, pod uwagę należy wziąć między innymi swobodny dostęp do promieni słonecznych, brak drzew i innych obiektów generujących zacienienie. Dopuszcza się niewielkie zadrzewienia i pojedyncze drzewa.
  • Odległość do linii energetycznej SN lub WN nie powinna przekraczać więcej niż 1000 m.
  • Odległość od GPZ (stacja transformatorowa) nie powinna przekraczać dalej niż 10 km.
  • Grunt powinien być poza obszarami zalewowymi.
  • Wybrana lokalizacja nie powinna mieć rowów melioracyjnych.
  • Wybrany grunt nie powinien być objęty badaniami oraz stanowiskami archeologicznymi.
  • Preferowane są płaskie powierzchnie gruntu.