AKTULNOŚCI

POZNAJ NASZ ŚWIAT

Najnowsze technologie w tworzeniu farm fotowoltaicznych

Odchodzenie od konwencjonalnych źródeł energii, a więc przede wszystkim od węgla, w 2022 roku przybrało niespodziewane tempo. Dostęp do czystej zielonej energii stał się istotny jak nigdy do tej pory i należy się spodziewać, że w najbliższych latach wszelkimi sposobami (przywileje podatkowe, dotacje, ułatwienia prawne) inwestorzy będą zachęcani do działań w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Czytaj więcej
farmy fotowoltaiczne

Farmy fotowoltaiczne a kwestie prawne – jak uniknąć kłopotów?

Uruchomienie farmy fotowoltaicznej to wieloetapowy proces, który wymaga skompletowania wielu dokumentów i złożenia ich do różnych instytucji. Od chwili wybrania działki, na której można założyć farmę, do rozpoczęcia wytwarzania prądu mija co najmniej rok.

Czytaj więcej

Dofinansowanie do farm fotowoltaicznych w 2022 r.

Z danych Agencji Rynku Energii wynika, że całkowita moc fotowoltaiki uruchomionej w naszym kraju przekroczyła jesienią 2021 roku 6 GW. Wprawdzie dominującym segmentem na rynku fotowoltaiki pozostają mikroinstalacje, czyli instalacje o jednostkowej mocy nieprzekraczającej 50 kW, ale w siłę rośnie też udział farm fotowoltaicznych.

Czytaj więcej
naslonecznienie w polsce

Nasłonecznienie w Polsce – gdzie najlepiej budować farmy słoneczne?

Efektywność paneli fotowoltaicznych rośnie wraz z rozwojem tej technologii, jednak wciąż musi być spełniony jeden warunek. Chodzi oczywiście o dostęp do promieni słonecznych, z możliwie jak najdłuższą ekspozycją na ich działanie. Polska należy do krajów, w których niewątpliwie istnieją dobre warunki do rozwoju słonecznej energetyki. Trzeba jednak wiedzieć, że w zależności od konkretnych lokalizacji te warunki mogą dość mocno się różnić. Dlatego planując inwestycję w farmę fotowoltaiczną, warto sprawdzić, w których miejscach panuje najlepsze nasłonecznienie. Dzięki wytypowaniu optymalnej lokalizacji szybciej zwrócą się poniesione koszty.

Czytaj więcej