AKTULNOŚCI

POZNAJ NASZ ŚWIAT

spółdzielnia energetyczna

Spółdzielnie energetyczne – czym są? Czy warto w nie inwestować?

Spółdzielnie energetyczne wpisują się w coraz popularniejszy trend energetyki obywatelskiej. Upraszczając, energia wspólnotowa jest wytwarzana z zasobów naturalnych otaczających budynki, w których mieszkają i pracują jej członkowie, np. w formie fotowoltaiki. Następnie firmy energetyczne płacą społeczności za nadmiar energii, który jest im sprzedawany.

Czytaj więcej

Koszty budowy farmy fotowoltaicznej w 2023 roku

Fotowoltaika sukcesywnie zwiększa swój udział w produkcji energii elektrycznej. Do niedawna kojarzyła się przede wszystkim z mikroinstalacjami, które dostarczają prąd na potrzeby osób prywatnych, ale w ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się ogromny wzrost mocy farm fotowoltaicznych (PV). Budowa farmy to koszt przekraczający 2 mln zł.

Czytaj więcej

Jak prawidłowo przygotować biznesplan dla farmy fotowoltaicznej?

Każdy inwestor, który planuje włożyć kilka milionów złotych w przedsięwzięcie finansowe, powinien przeprowadzić – samodzielnie lub zlecić to profesjonalnej firmie – analizę opłacalności. Zdecydowanie warto też stworzyć biznesplan, który będzie podstawą do ubiegania się o kredyt.

Czytaj więcej

Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę – co warto wiedzieć?

Z każdym rokiem rośnie liczba farm fotowoltaicznych i trend ten będzie się umacniał. Inwestorzy mogą budować instalacje na należących do nich gruntach, ale równie dobrze mogą dzierżawić ziemię rolną, a po upływie czasu, na jaki zawarta została umowa, usuwają instalacje i grunt wraca pod bieżący zarząd rolnika. Wyjaśniamy, na co trzeba zwrócić uwagę przy zawieraniu takiej umowy.

Czytaj więcej