Biznes

KOMPLEKSOWA OFERTA
FOTOWOLTAIKA SZYTA NA MIARĘ

Oferujemy profesjonalne rozwiązania dla biznesu z zakresu fotowoltaiki. Nasze projekty to duże elektrownie słoneczne i moduły fotowoltaiczne montowane na dachach. Moc oraz dobór paneli dopasowujemy w zależności od miejsca instalacji, kąta nachylenia oraz ukształtowania terenu.

Zredukuj koszty prowadzonego biznesu i oszczędzaj na rachunkach za energię elektryczną. Proponujemy sprawdzone i dopasowane rozwiązania dla Twojej firmy.

Każde przedsiębiorstwo jest inne i potrzebuje rozwiązania szytego na miarę. Jesteśmy otwarci na Państwa oczekiwania. Dlatego szczegółowo analizujemy potrzeby i możliwości instalacyjne na danym terenie. Na tej podstawie dobieramy odpowiednie urządzenia najwyższej klasy, tworzymy projekt oraz harmonogram prac, w tym montażu wykonanego w pełni zgodnie ze sztuką.

Kontakt z nami

Z NAMI ZYSKUJESZ

 • PROFESJONALNE DORADZTWO
  Wspieramy w zakresie dostosowania instalacji fotowoltaicznej do potrzeb firmy pod względem produktów oraz technologii wykonania.
 • POMOC W PRZYGOTOWANIU DOKUMENTACJI
  Pomagamy w przygotowaniu dokumentów związanych z przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej dla firm do sieci dystrybutora.
 • POMOC ADMINISTRACYJNĄ
  Wspieramy naszą wiedzą podczas ubiegania się o dofinansowanie, kredyt lub leasing na potrzeby budowy i uruchomienia instalacji PV.

RAPORT ENERGETYCZNY
SZCZEGÓŁOWE BADANIA ORAZ ANALIZY

Raport energetyczny jest serią szczegółowych analiz pozwalających wskazać rozwiązania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Prowadzone badania obejmują zagadnienia dotyczące profilu mocy, potencjału technicznego oraz aktualnych warunków zakupu i dystrybucji energii elektrycznej.

ANALIZA PROFILU MOCY

Dokładnie badamy anomalie i odstępstwa w profilu mocy. Sprawdzamy czy cykl technologiczny przedsiębiorstwa jest optymalny. Podczas wnikliwej analizy uzyskujemy dokładne informacje, czy zmiany przesunięcia procesów mogą przynieść korzyści i wpłynąć pozytywnie na profil mocy.

Sprawdzamy również czy występuje problem z przekroczeniem mocy. Jeżeli mamy do czynienia z takim efektem badamy, kiedy on występuje oraz czy jest związany z konkretnym określonym cyklem technologicznym.

BADANIE POTENCJAŁU
TECHNOLOGICZNEGO

Sprawdzamy jakie jest aktualnie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Odpowiedź na to zagadnienie pozwala na określenie jakiej mocy instalacja OZE dostarczy potrzebną energię. Pod uwagę bierzemy również, czy istnieją technologiczne przeszkody, które uniemożliwiają budowę instalacji o spodziewanej mocy.

Bardzo ważny jest również dobór mocy magazynu energii. Badanie obejmujące to zagadnienie pozwala nam odpowiedzieć na pytanie, czy istnieją techniczne i ekonomiczne przesłanki do zastosowania magazynu energii. Wyniki analizy pomagają również w określeniu jaki magazyn będzie tym najbardziej optymalnym.

WERYFIKACJA AKTUALNYCH
WARUNKÓW DYSTRYBUCJI

W ramach obowiązujących warunków zakupu i dystrybucji energii elektrycznej badamy aktualnie obowiązującą taryfę. Sprawdzamy jaki jest udział poszczególnych składników taryfy oraz jak wpływa na nie instalacja OZE. Pomagamy również podjąć decyzję czy obowiązująca taryfa jest najbardziej korzystna dla Twojej firmy.

Analiza obejmuje również koszty zakupu energii elektrycznej. Sprawdzamy jak kształtują się aktualne ceny energii elektrycznej na rynku. Dane te pozwalają odpowiedzieć na pytanie, jak w stosunku do ceny mają się aktualnie obowiązujące warunki zakupu energii elektrycznej.

DOKUMENTACJA DO BUDOWY INSTALACJI PV
JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

Zakres dokumentacji wymaganej do budowy instalacji PV jest uzależniony od jej mocy. W przypadku inwestycji dla których wykonana instalacja będzie o mocy do 50 kWp nie są wymagane żadne pozwolenia. Odbiór takiej instalacji następuje na zgłoszenie.

Inaczej wygląda sytuacja, kiedy inwestycja dotyczy instalacji o mocy powyżej 50 kWp. Według nowych przepisów wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 30.10.2021, instalacje o mocy do 500kW uznawane są za małe instalacje.

W ich przypadku wymagane są następujące pozwolenia:

 • pozwolenie na budowę,
 • warunki przyłączeniowe instalacji lub wytyczne od zakładu energetycznego w zakresie wykonania systemu ograniczającego wypływ energii do sieci.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż Instalacje do 500 kW nie wymagają od inwestora posiadania dokumentów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym terenu (Studium oraz MPZP). Również ustępstwo to obejmuje instalacje o mocy do 1 MW jeżeli są wykonane na gruntach V oraz VI klasy, a także nieużytkach.

W przeciwnym przypadku dla instalacji powyżej 500 kW wymagane jest posiadanie dokumentów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym terenu.

Na uwagę zasługuje również fakt, że instalacje dachowe nie wymagają zmiany planu zagospodarowania przestrzennego ani studium.

Również w kwestiach koncesji, jest ona wymagana w przypadku instalacji o mocy od 1 MW.

Q&A
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Na tej stronie znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z praca naszej firmy oraz zagadnieniami związanymi z fotowoltaiką i energią słoneczną. Wszystkie pytania oraz odpowiedzi są jedynie wskazówkami, nie wytycznymi.

1. Na jakiej podstawie dopasowujecie instalację dla potrzeb Klienta? arrow

Podczas przygotowywania dokumentacji, każda instalacja jest weryfikowana na podstawie faktur i odczytów poboru energii elektrycznej w 15 minutowych odstępach czasu. Na tej podstawie określamy profil mocy i zapotrzebowanie.

2. Posiadam dachy membranowe - czy mogę tam postawić instalację? arrow

Tak, jednak taka instalacja powinna być wykonana z wykorzystaniem konstrukcji dedykowanych do tego typu może pokryć – konstrukcja balastowa ewentualnie zgrzewanie.

Najmniej problematyczne są dachy o konstrukcji drewnianej, żelbetowe lub monolityczne ze względu na dopuszczalne dodatkowe obciążenie

3. Jakie pozwolenia muszę uzyskać aby rozpocząć budowę instalacji dachowej / gruntowej o mocy 1MW? arrow

Przed rozpoczęciem budowy wymagane jest posiadanie decyzji środowiskowej. Dokument ten wydawany jest przez: Wody Polskie ,Sanepid, RDOŚ i Inspekcję Sanitarną.

Konieczne jest również posiadanie warunków zabudowy oraz warunków przyłączenia i projektu przyłącza. W tym zakresie konieczna wiedza ekspercka do tego wniosku oraz przygotowane wcześniej prace projektowe.

Budowa inwestycji nie może rozpocząć się bez posiadania projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę.

4. Czy konieczna jest wizja lokalna? arrow

Tak. Jest to bezwzględnie jeden z najważniejszych punktów realizacji. Wynika to z faktu, że każdy przypadek jest inny. Podczas wizji lokalnej sprawdzamy między innymi konstrukcję danych czy miejsce wpięcia instalacji w sieć.

Zachęcamy również do sprawdzenia naszej podstrony Jaki grunt pod farmy PV? w którym opisujemy szczegółowe wymagania dotyczące gruntów pod inwestycje PV.

5. Jakie usługi serwisowe gwarantujecie? arrow

 • Badanie rezystancji uziemień i połączeń wyrównawczych,
 • Testy obwodów DC,
 • Badanie napięcia obwodu otwartego VOC DC,
 • Badanie natężenia prądu obwodu zwartego ISC DC,
 • Badanie rezystancji izolacji obwodów AC i DC NN,
 • Badanie charakterystyki prądowo-napięciowej łańcuchów modułów fotowoltaicznych,
 • Badania kamerą termowizyjną połączeń elektrycznych, modułów fotowoltaicznych
 • puszek przyłączeniowych itp.
 • Koszenie trawy ( grunt ),
 • Mycie paneli fotowoltaicznych,
 • Pomiar momentu dokręcenia modułów, konstrukcji i kabli w trafostacji, falownikach i
 • skrzynkach rozdzielczych,
 • Uzupełnianie oleju transformatorowego (jeżeli konieczne),
 • Sprawdzanie sprzętu przeciwpożarowego.

6. Jaki jest okres gwarancji na komponenty? arrow

Okresy gwarancji określany jest przez producentów wykorzystanych komponentów. Okres gwarancji wynosi odpowiednio:

 • Na moduły fotowoltaiczne, zgodnie z warunkami gwarancji producenta 12 lat gwarancji
 • mechanicznej i 25 lat liniowej gwarancji na moc.
 • Na falowniki, zgodnie z warunkami gwarancji producenta 5 lat.
 • Na perforację konstrukcji montażowej, zgodnie z warunkami gwarancji producenta 10 lat.
 • Na pozostałe podzespoły, zgodnie z warunkami gwarancji producentów.

7. Jak często myje się moduły arrow

Jeśli nie występują okoliczności ponadnormatywne maksymalnie 2 razy w roku

8. Jaką rękojmię daje Helios? arrow

Zgodnie z umową na wykonane prace budowlane montaż Helios udziela rękojmi na okres 2 lat od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

9. Jakie są podstawowe korzyści z posiadania instalacji PV? arrow

Budowa własnej instalacji PV przynosi wiele zalet i korzyści, najważniejsze z nich naszym zdaniem są:

 • Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
 • Uniezależnienie się od wzrostu cen energii.
 • Świadoma i odpowiedzialna Zielona Firma.
 • Zwrot inwestycji w 4 lata, później czysty zysk.
 • Długa żywotność́ paneli wynosząca 25-30 lat.
 • Bezobsługowość́ instalacji.
 • Mniejsze zmienne składki z części dystrybucyjnej.
 • Zmniejszenie poboru mocy chwilowej w szczycie, co może prowadzić do możliwości zmniejszenia mocy umownej.
 • Ochrona środowiska Redukcja emisji CO2 / Zmniejszenie śladu węglowego.

10. Jaki jest roczny zysk z posiadania instalacji, już po zwrocie inwestycji na przykładzie 1 MW na dachu? arrow

Korzyści z pracy takiej instalacji, przy założeniu ceny zakupu energii na poziomie 450 zł/MWh wynoszą rocznie około 450 tys zł na zakupie + dodatkowo 150 tys na dystrybucji minus koszty utrzymania.

Warto zwrócić uwagę, że instalacja na dachowa ma mniejsze koszty utrzymania ze względu na brak konieczności koszenia trawy czy ochrony i wynosi ok 50 tys zł rocznie.

11. Jakie są roczne koszty obsługi instalacji na dachu, a jakie na gruncie? arrow

Roczny koszt utrzymania instalacji na dachu wynosi 50 tys zł.

Koszt instalacji na gruncie wynoszą natomiast 110 tys zł rocznie. Tu dochodzą takie elementy jak koszenie trawy, monitoring, ochrona, podatek od nieruchomości, dzierżawa.

12. Jakie dodatkowe obciążenie musi wytrzymać dach przy instalacji fotowoltaicznej? arrow

Średnio 15 kg/m2 przy dachu płaskim – w przypadku konstrukcji balastowych z bloczków betonowych. W przypadku dachu skośnego średnio około 13 kg/m2.

13. Mamy grunty, ale poza swoją lokalizacją na przykład w innym województwie - czy możemy je wykorzystać? arrow

Tak, jak najbardziej. Zapraszamy do naszej podstrony Co z tą energią?

14. Czy możemy kupić tańszą energię od Helios nie mając swojej farmy, a z waszej elektrowni? arrow

W przypadku dostępności jak najbardziej jest taka możliwość.

15. W jakim czasie zwraca się inwestycja o mocy 1 MW wybudowana na dachu w firmie? arrow

W biznesie ten okres wynosi około 4 lat, ale biorąc pod uwagę szybujące ceny energii i opłaty dodatkowe – na przykład opłata mocowa ten okres wciąż ulega skróceniu.

16. Kto będzie procedować wszystkie formalności, pozwolenia? arrow

W Helios podchodzimy do tematu kompleksowo dając rozwiązania, a nie problemy. Dlatego wszystkie formalności bierzemy w całości na siebie.

17. Jakie mamy doświadczenie? arrow

Helios Strategia istnieje od 2007 roku. Od roku 2017 bierzemy czynny udział w zrównoważonym rozwoju energii słonecznej w Polsce.

18. Ile dotychczas zbudowaliście elektrowni? arrow

Zbudowaliśmy jak dotąd pod klucz elektrownie o łącznej mocy ponad 450 MW. Jako podwykonawcy zbudowaliśmy instalacje o łącznej mocy wynoszącej 1 GW.

19. Ile instalacji w Polsce zbudowaliście? arrow

W Polsce wykonaliśmy jak dotąd 39 instalacji. Ich liczba ciągle rośnie.

20. Jaką powierzchnię dachu potrzeba na 1MW? arrow

Wszystko zależy od wielu czynników na przykład ilość świetlików, instalacji odgromowej, kominów oraz klimatyzatorów. Bardzo ogólnie można przyjąć, że aby uzyskać 1 MW mocy potrzeba od 14000 m2 dachu.

21. Czy macie jakieś referencje? arrow

Oczywiście, zapraszamy do naszej strony z Referencjami 🙂

22. Jak długo będzie trwała budowa instalacji o przykładowej mocy 1MW? arrow

Czas budowy takiej instalacji wynosi średnio około 3 miesięcy.

Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu, nasi eksperci wyjaśnią Tobie wszystkie zagadnienia związane z budową własnej farmy PV.

OPŁACALNOŚĆ INSTALACJI DACHOWEJ 1MV
JAKIE KORZYŚCI PRZYNOSI INSTALACJA NA DACHU?

Rezygnując z instalacji fotowoltaicznej na gruncie na rzecz instalacji dachowej, przede wszystkim nie angażujemy dodatkowej powierzchni. Tę potencjalnie można wykorzystać pod innego rodzaju zabudowę. Wykluczamy również spełnienie wszystkich wymagań dotyczących gruntu, które opisaliśmy szczegółowo na naszej podstronie Jaki grunt pod farmy PV?

Eliminujemy także prawdopodobieństwo budowy dodatkowych stacji transformatorowych, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i zapotrzebowaniem na dodatkowy teren. Budowa dodatkowych stacji transformatorowych ma najczęściej miejsce w przypadku występowania większych odległości pomiędzy źródłem wytwórczym i miejscem wpięcia jej w sieć.

W przypadku instalacji dachowych projektuje się krótsze linie kablowe o mniejszych przekrojach, co ma bezpośrednie przełożenie na ich cenę. Przy instalacji dachowej rezygnuje się również z takich elementów jak:

 • Badania geotechniczne,
 • Ogrodzenie, oświetlenie i monitoring wizyjny,
 • Na etapie budowy z ciężkiego sprzętu do wbijania konstrukcji i wykonywania przekopów.

 

Na etapie eksploatacji instalacji odchodzą również koszty związane z:

 • Podatkiem od nieruchomości i od gruntu,
 • Koszeniem trawy,
 • Ochroną.

 

Każda instalacja dachowa wymusza natomiast dostosowanie konstrukcji do dodatkowego obciążenia jakim jest konstrukcja i moduły fotowoltaiczne. Dlatego obecnie w nowo powstających budynkach bardzo często uwzględnia się instalację już na etapie projektu.

Na rynku dostępne są dwa główne rodzaje konstrukcji dachowych: balastowa i mocowana mechanicznie do poszycia dachowego.

MOCOWANIA BALASTOWE

Nasza firma przede wszystkim stara się korzystać z konstrukcji balastowych. Wybieramy systemy od tych producentów, którzy projektują swoje konstrukcje przy założeniu minimalnego obciążeniu dodatkowym balastem 13-15 kg/m2 i 20 letnią gwarancją.

MOCOWANIA MECHANICZNE

W miejscach, gdzie nie ma możliwości wykorzystania konstrukcji balastowych stosujemy mocowane mechanicznie. Mają one zastosowanie w 100% przypadków dachów skośnych, ale i na tych dachach płaskich gdzie dopuszczalny ciężar jest mniejszy niż 13 kg/m2

Kontakt z nami