Audyt fotowoltaiczny

Wraz ze wzrostem zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, farmy fotowoltaiczne stają się coraz bardziej popularne jako efektywny sposób na generowanie energii elektrycznej. Jednak zanim inwestor podejmie decyzję o montażu paneli słonecznych, należy przeprowadzić profesjonalny audyt fotowoltaiczny.

 

Audyt ten nie tylko pozwala oszacować opłacalność inwestycji, ale także gwarantuje optymalne wykorzystanie potencjału energetycznego dostępnego na danym terenie. Dlatego jest on niezbędny. Sprawdź, jak przebiega ten proces i jakie są rodzaje audytu fotowoltaicznego.

Zakres audytu fotowoltaicznego

Audyt fotowoltaiczny obejmuje całościowe podejście do planowanego przedsięwzięcia, uwzględniając aspekty środowiskowe, techniczne oraz ekonomiczne. Jego celem jest dostarczenie kompleksowej analizy, umożliwiającej podjęcie świadomej decyzji dotyczącej inwestycji w energię słoneczną. 

 

Poprzedzamy go zawsze wywiadem z inwestorem. Zakres audytu fotowoltaicznego przed montażem obejmuje kilka obszarów, które są dokładnie sprawdzane i analizowane. Składa się z następujących elementów:

Analiza lokalizacji

Wybór miejsca montażu instalacji solarnej pozwala ocenić, czy dana lokalizacja spełnia podstawowe wymagania prawne i techniczne. Sprawdzamy też, czy panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na gruncie czy innej specjalnej konstrukcji.

Dostęp do światła

Sprawdzany jest poziom nasłonecznienia. Analiza pozwala też zidentyfikować potencjalne przeszkody, które mogą ograniczać dostęp światła.

Aspekty techniczne

Nasi audytorzy wstępnie określają zapotrzebowanie techniczne. Upewniają się, czy wybrane moduły i urządzenia są zgodne z wymaganiami.

Moc instalacji fotowoltaicznej

Czynność obejmuje obliczenia ilości energii elektrycznej, jaką instalacja będzie w stanie wyprodukować.

Analiza ekonomiczna

Określenie dostępnych środków finansowych przeznaczonych na instalację fotowoltaiczną. Ocenia się opłacalność inwestycji oraz szacuje się stopę zwrotu z inwestycji.

Rodzaje audytów fotowoltaicznych

Wyróżnia się dwa głównie rodzaje audytów fotowoltaicznych:

  • przed montażem,
  • audyt fotowoltaiczny po montażu.

 

Pierwszym rodzajem audytu jest wspomniany przegląd przeprowadzany przed zakupem i montażem instalacji PV. Jego celem jest dokładna wycena oraz określenie warunków technicznych i ekonomicznych.

Na typ etapie eksperci analizują zdolność budynku do przyjęcia paneli fotowoltaicznych, obliczając potrzebną moc instalacji oraz ilość paneli PV. W rezultacie inwestor otrzymuje informacje dotyczące optymalnej mocy, lokalizacji montażu oraz prognozowanych kosztów inwestycji.

Drugim rodzajem audyt powykonawczy instalacji fotowoltaicznej. Pozwala potwierdzić sprawność działania fotowoltaiki. Nasi specjaliści z odpowiednimi uprawnieniami uruchamiają falowniki i pozostałe elementy systemu, weryfikując zgodność poszczególnych parametrów.

Audyt instalacji fotowoltaicznej pozwala upewnić się, że elektrownia słoneczna pracuje efektywnie i zgodnie z założeniami. Kontrola może być przeprowadzana również w kolejnych latach, umożliwiając śledzenie wydajności instalacji w dłuższej perspektywie czasowej.

audyt fotowoltaiczny