Blog

Wybór taryfy prądu dla firmy – co się opłaca?

Dodane przez: admin 16 marca, 2022

Na skutek zmian w przepisach o dostawie i sprzedaży energii elektrycznej, przedsiębiorstwa od kilkunastu lat mają możliwość wyboru najkorzystniejszej dla siebie taryfy prądu dla firmy, co skutkuje konkurencyjnymi cenami i umożliwia oszczędności na poziomie kilkudziesięciu procent. Warto dobrze przemyśleć wybór sprzedawcy i taryfy energii elektrycznej.

Najlepsza taryfa dla firmy nie zawsze jest jednoznaczna z najtańszą opcją. Bezpieczeństwo czy zapisana w umowie gwarancja cenowa w kilkuletnim horyzoncie czasowym nie pozostają bez znaczenia. Prąd dla firmy jest przecież podstawą jej funkcjonowania, chociaż często bywa uznawany za coś oczywistego, czemu nie poświęca się większej uwagi. W tym artykule postaramy się uzasadnić, czy opłaca się zmienić taryfę prądu w firmie oraz jak to zrobić, aby cały proces przebiegł bez niepotrzebnych komplikacji.

Taryfy prądu dla firmy – co jest dostępne na rynku?

Dostępne taryfy prądu dla firmy dzielą przedsiębiorstwa względem ich rozmiaru oraz możliwości produkcyjnych, a co za tym idzie dziennego zapotrzebowania na prąd.
Do małych i średnich przedsiębiorstw skierowane są taryfy z grupy C. Należą do nich m.in. C11, C12 (a,b), C21, C22 czy C23. Ich wspólnym mianownikiem pozostaje moc sieci zasilającej, która nie przekracza 40 kW. Pozostałe cyfry w kodzie taryfy oznaczają strefy czasowe, w oparciu o które prowadzone jest rozliczenie.

Przykładowo, taryfa C11 jest opcją jednostrefową, gdzie cena za prąd dla firmy jest stała i niezależna od pory dnia i nocy. Obecnie jest ona najbardziej rozpowszechnionym w Polsce planem cenowym. Jest to najlepsza taryfa dla firmy, w której zapotrzebowanie na prąd jest zróżnicowane w całym okresie dobowym, w związku z czym plan dwustrefowy stałby się mniej opłacalny.

Taryfy C12a i C12b dzielą dobę na dwie strefy cenowe – droższą i tańszą. Firmy, które są w stanie znaczną część energii zużywać w czasie obowiązywania niższych opłat, po wyborze tej taryfy mogą liczyć na znaczące oszczędności. Taryfy C21, C22 i C23 przeznaczone są dla przedsiębiorstw zużywających więcej niż 40 kW. Dla firm o największym zapotrzebowaniu na energię przygotowane zostały taryfy z grupy B i A (np. B11, B21, B23, A21, A22). Drugie cyfry kodu, podobnie jak w poprzednich przykładach, odnoszą się do podziału doby na strefy czasowe.

Najlepsza taryfa dla firmy – jaką wybrać?

Najlepsza taryfa dla firmy (np. jednostrefowa, dwustrefowa, o mniejszej lub większej mocy przesyłu) wymaga podjęcia przez firmę decyzji opartej na analizie finansowej. Odczytanie informacji z licznika energii elektrycznej o różnych porach dnia i nocy, a następnie obliczenie proporcji wykorzystywanej energii w całym cyklu dobowym pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy opłaca się zmienić taryfę prądu w firmie. Być może przeniesienie części produkcji na godziny nocne, które są objęte korzystniejszymi stawkami, pozwoli na tyle znacząco obniżyć koszty energii elektrycznej, że cała inwestycja okaże się opłacalna. Jednak sama taryfa to jeszcze nie wszystko. Pomimo iż zmiana taryfy staje się coraz popularniejszym sposobem na optymalizację kosztów, warto zagłębić się nieco dalej i poddać analizie dotychczasowego sprzedawcę. Konkurencja na rynku dostaw energii elektrycznej powoduje, że to często zmiana sprzedawcy będzie generowała dla firmy ogromne oszczędności.

Pozytywna odpowiedź na pytanie: czy opłaca się zmienić taryfę prądu w firmie?, przenosi przedsiębiorcę do drugiego etapu procesu decyzyjnego, w którym na horyzoncie pojawia się kolejna kwestia: jak to zrobić? W przypadku kontynuowania współpracy z dotychczasowym sprzedawcą należy podpisać aneks do umowy określający nową taryfę. Zmiany można jednak dokonywać tylko raz w roku i wiąże się ona z koniecznością wymiany liczników energii elektrycznej, jeśli nastąpi przejście z taryfy jednostrefowej na dwustrefową. Może się jednak okazać, że możliwości negocjacji cenowych z obecnym sprzedawcą utknęły w martwym punkcie, a sztywne warunki, jakie on oferuje, odbiegają od konkurencyjnych cen innych sprzedawców na rynku. Zastanowienie się nad zmianą sprzedawcy energii elektrycznej będzie wówczas rozsądnym posunięciem, pozwalającym na obniżenie kosztów działalności.
Zobacz: Taryfy prądu dla dużych firm.

Jak zmienić sprzedawcę prądu w firmie?

Jak zmienić sprzedawcę prądu w firmie, aby uzyskać korzystne warunki cenowe i bezpieczną realizację dostaw energii elektrycznej? Czy w momencie zakończenia umowy z poprzednim sprzedawcą, prąd dla firmy zostanie wstrzymany do czasu rozpoczęcia nowej umowy, czy da się to zrobić bez zakłóceń dostaw? Jak zmienić sprzedawcę prądu w firmie, aby zagwarantować sobie elastyczne warunki dopasowane do zróżnicowanych potrzeb każdego przedsiębiorstwa, co w długim terminie może być ważnym czynnikiem decydującym o opłacalności całego procesu?

Przede wszystkim już na wstępie należy przeprowadzić analizę zapotrzebowania na energię w firmie. Same liczby podawane „na sucho” nie będą tu wystarczające. Należy się zastanowić, w jakich godzinach występuje największe zużycie, czy da się je modyfikować i przesunąć w czasie tak, aby nie odbiło się to negatywnie na procesie produkcyjnym. Kolejnym etapem jest znalezienie odpowiedniego sprzedawcy i wypowiedzenie umowy z dotychczasowym. Zapewnienie ciągłości handlowej jest jak najbardziej możliwe – wystarczy nową umowę zawrzeć w terminie pokrywającym się z wygaśnięciem poprzedniego zobowiązania. Należy pamiętać o okresie wypowiedzenia, jaki często jest wpisany w warunkach umowy. Cały proces zmiany nie powinien trwać dłużej niż 30 dni. Zmiana zazwyczaj jest bezpłatna, chociaż niektórzy sprzedawcy wprowadzają jednorazowe opłaty aktywacyjne, których trzeba być świadomym przed zawarciem umowy.

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej dla firmy oraz wybór odpowiedniej taryfy stanowią bardzo skuteczne narzędzia na drodze do obniżenia kosztów działalności, oddane w ręce przedsiębiorców dzięki liberalizacji przepisów i rozdzieleniu procesu dostawy i sprzedaży energii elektrycznej. Warto skorzystać z tych możliwości i przeprowadzić analizę kosztów zużycia prądu w firmie, gdyż zmiana może stać się szansą na zapewnienie sobie spektakularnych oszczędności.