Blog

projekt farmy fotowoltaicznej

Projekt farmy fotowoltaicznej – jak powinien wyglądać?

Dodane przez: jihelios 12 września, 2023

Farma fotowoltaiczna to inwestycja wieloetapowa. Jej początkiem jest wybór odpowiedniej działki, a kolejne kroki wymagają uzyskania zgód, koncesji i pozwoleń. Zanim inwestor wyłoży pieniądze – a szacuje się, że koszt budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wynosi 3,1 mln zł – musi sporządzić projekt farmy, który będzie też jednym z najważniejszych załączników do wniosków.

Zanim farma fotowoltaiczna zostanie podłączona do sieci i zacznie produkować prąd, inwestor musi przejść złożony i sformalizowany proces dotyczący uzyskiwania pozwoleń. Zamyka się on w kilkunastu miesiącach.

Sama budowa farmy fotowoltaicznej o powierzchni nieprzekraczającej 1 hektara może trwać niecałe 2 miesiące, ale w przypadku większych inwestycji czas ten może wydłużyć się nawet dwu- lub trzykrotnie. Wydłużyć może go również konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac, np. ziemnych, jeśli trzeba będzie przeprowadzić część kabli pod ziemią.

W sumie należy bezpiecznie założyć, że od chwili zakupienia gruntu, który nadaje się do tego, by założyć na nim farmę, do uruchomienia instalacji mijają 2 lata.

Procesu nie da się znacząco przyspieszyć, bo każdy organ, do którego trafiają kolejne wnioski, ma ustawowy czas na rozpatrzenie ich. Wybierając firmę, która ma wieloletnie doświadczenie w budowie farm solarnych, inwestor może jednak zagwarantować sobie, że wszystkie dokumenty zostaną złożone prawidłowo, a projekt będzie odpowiadał wymogom prawnym i technicznym. Przyspieszy to proces uzyskiwania pozwoleń.

Na jakiej działce można uruchomić farmę fotowoltaiczną?

Krokiem, który poprzedza działania inwestycyjne, jest wybór działki, na której zlokalizowana zostanie farma fotowoltaiczna. Wszystkie regiony w Polsce nasłonecznione są w podobnym stopniu – nie ma nas regionów, które pod tym względem wyraźnie odróżniałyby się od innych.

Farmy mogą więc powstawać w każdym województwie, ale nie każda nieruchomość gruntowa będzie nadawała się na taką inwestycję.

Wytyczne, które musi wziąć pod uwagę inwestor.

 • Instalacje wielkopowierzchniowe mogą być budowane wyłącznie na gruntach o IV lub niższej klasie ziemi oraz na nieużytkach rolnych.
 • Grunt, na którym położona jest farma fotowoltaiczna, powinien zawierać dostęp do drogi publicznej, a jednocześnie nie graniczyć z pasem drogowym.
 • Na działce musi istnieć możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej, tak więc bardzo ważne jest sąsiedztwo linii średniego napięcia oraz odpowiednia odległość od Głównego Punktu Zasilania.
 • Farmy fotowoltaiczne najlepiej budować na płaskim gruncie. Pofalowany, pagórkowaty teren utrudnia instalację paneli. Panele powinny być maksymalnie naświetlone, by zwiększyć sprawność systemu.
 • Działka musi być na tyle duża, by panele znajdowały się w pewnej odległości od siebie i nie zacieniały się wzajemnie. W przypadku farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW zaleca się kupno/dzierżawę działki o wielkości 2 ha i szerokości minimum 60 m.

Teren może stanowić własność inwestora, ale popularnym modelem jest lokalizowanie farmy na działce dzierżawionej od rolnika. Polskie prawo przewiduje maksymalny czas obowiązywania umowy dzierżawy na 30 lat.

projekt farmy fotowoltaicznej

Projekt farmy fotowoltaicznej – jak powinien wyglądać?

Jednym z dokumentów, które trzeba przygotować z ogromną starannością i dołączyć do wniosków o pozwolenie na uruchomienie farmy, jest jej projekt. Musi być zgodny z uzyskanymi warunkami zabudowy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeśli jest on uchwalony.

Przygotowanie projektu odbywa się równolegle w trzech obszarach.

 • Projekt architektoniczno-konstrukcyjny wraz z zaprojektowaniem dróg wewnętrznych i dojazdów.
 • Projekt instalacji elektrycznych, uziemiających oraz teletechnicznych instalacji fotowoltaicznej.
 • Projekt przyłącza do sieci elektroenergetycznej.

Po przygotowaniu elementów składających się na pełny projekt należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załącznikami:

 • pełnym projektem budowlanym, który składa się ze wskazanych powyżej elementów,
 • wydanymi wcześniej warunkami zabudowy,
 • decyzją środowiskową,
 • dokumentem potwierdzającym tytuł prawny Wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości (np. umowa dzierżawy, jeśli nieruchomość nie należy do inwestora),
 • dowód uiszczenia opłaty administracyjnej.

Czas oczekiwania na pozwolenie na budowę farmy wynosi około dwóch miesięcy.

Podsumowanie

Cały proces inwestycyjny zmierzający do budowy farmy fotowoltaicznej jest sformalizowany. Płynne poruszanie się w nim wymaga doświadczenia i znajomości procedur oraz kwestii technicznych. Rzadko zdarza się, by inwestorzy samodzielnie podejmowali się tych działań – z reguły nawiązują współpracę z firmami wyspecjalizowanymi w budowie farm słonecznych.

W związku z szybkim rozwojem OZE na rynku działa wiele firm, które oferują wsparcie na różnych etapach inwestycji lub podejmują się prowadzenia projektu od początku, a więc od doradztwa przy wyborze działki i opracowania biznesplanu, poprzez realizowanie kolejnych etapów administracyjnych, aż po uruchomienie inwestycji i produkcję prądu.

Wybór partnera jest jedną z kluczowych decyzji w procesie inwestycyjnym. Od jego umiejętności będzie zależało to, czy wnioski zostaną prawidłowo wypełnione, a do kolejnych urzędów trafi kompletna dokumentacja, czy też pojawią się w nich błędy, które wydłużą uzyskiwanie zezwoleń i koncesji.

Nie ryzykuj straty czasu i pieniędzy. Jeśli chcesz uruchomić farmę fotowoltaiczną, skontaktuj się z nami. Mamy kilkunastoletnie doświadczenie w branży. W tym czasie wybudowaliśmy instalacje o mocy przekraczającej 500 MW. Zatrudniamy też ponad 120 instalatorów, którzy działają na terenie całej Polski!