REALIZACJE

Oczyszczalnia Ścieków PWiK Konin

Generalny wykonawca: ERBUD Industry Sp. z o.o.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Ustalona moc słonecznych modułów: 1960 kW
Ustalona moc falowników: 1740 kW
Ilość modułów: 5940 szt. 330w
Typ i Marka Handlowa falowników: Huawei
Ilość falowników: 29 szt.
Typ konstrukcji: WS2W_25°/30°H_4X5

Zakres Realizowanych prac

 • Kafarowanie słupów pod konstrukcje
 • Montaż konstrukcji
 • Montaż modułów
 • Montaż konstrukcji pod inwertery
 • Montaż i podłączenie kabli solarnych (DC)
 • Montaż i parametryzacja falowników
 • Montaż i podłączenie kabli niskiego napięcia (AC)
 • Montaż i podłączenie rozdzielnic liniowych
 • Wprowadzenie okablowania nN do stacji trafostacji
 • Wykonanie i podłączenie instalacji uziemiającej
 • Uruchomienie instalacji pozwalające na włączenie sieci
 • Wykonanie kompletnych badań odbiorczych instalacji elektrycznych
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej
 • Uporządkowanie terenu po wykonanych pracach