Blog

Nowy obowiązek dla producentów OZE

Dodane przez: admin 11 kwietnia, 2022

W 2021 r. weszły w życie przepisy, zawarte w rozporządzeniu Komisji Europejskiej, które w znacznym stopniu komplikują działalność wielu większym wytwórców energii w systemach OZE. W związku z nowymi regulacjami pojawił się szereg pytań, na które niestety nadal nie ma odpowiedzi. Mowa o wytycznych System Operation Guidelines, które utrudniają wypełnianie obowiązku sprawozdawczości przez producentów energii. Czego dotyczą zmiany i na jakie wsparcie może liczyć wytwórca?

Co to jest Kodeks Sieci SOGL?

Kodeks sieci to dokument regulujący zasady pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej. Zawarte w nim wytyczne mają na celu określenie m.in. standardów bezpieczeństwa oraz planowania operacyjnego, niezbędnych do zapewnienia skoordynowanej pracy systemu przesyłowego energii w Europie. Zapisów kodeksu muszą przestrzegać wszyscy wytwórcy, którzy posiadają źródło wytwórcze energii elektrycznej o wartości mocy większej lub równej 200 kW. Zasady te obejmują np.: instalacje fotowoltaiczne, elektrownie biogazowe czy farmy wiatrowe.

SOGL a problemy związane z nowymi wytycznymi

Według najnowszych regulacji, każdy producent musi przekazać dane o wyprodukowanej i wyprowadzonej energii do operatora Polskich Sieci Elektroenergetycznych. W obowiązku tym pośredniczą operatorzy systemów dystrybucyjnych, tacy jak Enea Operator, Tauron Dystrybucja czy Energa Operator. Celem takiego działania jest zapewnienie odpowiedniego bilansu mocy w KSE.

Nowe wytyczne SOGL rodzą jednak kilka istotnych problemów. Przede wszystkim wciąż na rynku nie ma zbyt wielu opcji, które pozwalałyby każdego dnia precyzyjnie raportować prognozy produkcji energii, oparte przecież na zmieniających się warunkach pogodowych. To szczególnie skomplikowane w przypadku instalacji fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych.

Aby ułatwić sobie proces raportowania, wytwórca energii może skorzystać z narzędzi, przygotowanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych. Na razie na rynku dostępne jest tylko rozwiązanie przygotowane przez Enea, choć inni operatorzy deklarują prace nad własnymi platformami. Wytwórcy energii mogą również korzystać z usług zewnętrznych firm, zajmujących się realizacją obowiązków wynikających z wytycznych SOGL, ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami.