Blog

Program Mój Prąd, a Czyste Powietrze - jaki wybrać?

Program Mój Prąd, a Czyste Powietrze – jaki wybrać?

Dodane przez: jihelios 20 maja, 2024

Programy rządowe Mój Prąd i Czyste Powietrze skierowane są do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcieliby uzyskać dofinansowanie w zamian za wdrożenie działań poprawiających jakość życia i wpływających na ochronę środowiska. Na czym polegają oba programy i jakie warunki trzeba spełnić, aby móc z nich skorzystać? Co je łączy, a co je różni?

Program Mój Prąd, a Czyste Powietrze

Program Mój Prąd obejmuje poprawę jakości powietrza przez zmniejszenie emisji CO2 poprzez produkcję własnej energii elektrycznej za pomocą paneli fotowoltaicznych. Właściciele domów jednorodzinnych decydujący się na montaż paneli fotowoltaicznych mogą wytwarzać własną energię. Przyczynia się to do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do powietrza oraz zmniejszenie rachunków za prąd. Program Mój Prąd rozszerzono o magazyny energii czy pompy ciepła i oferuje dofinansowanie na poziomie 50% kosztów inwestycji.

Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę efektywności energetycznej domów i zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery. Program pozwala uzyskać dofinansowanie między innymi na izolację termiczną budynku, wymianę pieca na ekologiczny, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej czy montaż wentylacji mechanicznej. Kwota dofinansowania wynosi od 40% do nawet 100% kosztów inwestycji, w zależności od dochodów gospodarstwa domowego.

Co mają wspólnego programy Mój Prąd i Czyste Powietrze?

Programy Mój Prąd i Czyste Powietrze mają ze sobą wiele wspólnego. Oba programy są realizowane w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W obu programach można otrzymać dotacje na montaż fotowoltaiki, oba też aktywnie wspierają rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce.

Na oba programy nabór jest prowadzony w trybie ciągłym, oba są skierowane do osób indywidualnych, czyli właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. W obu programach można uzyskać podobne kwoty wsparcia na instalację OZE oraz można je połączyć z ulgą termomodernizacyjną w ramach PIT. Obie dotacje są też zwolnione z podatku dochodowego.

fotowoltaika

Różnice między programem Mój Prąd, a Czyste Powietrze

W programie Mój Prąd nie ma kryterium dochodowego, co oznacza, że może do niego przystąpić każdy posiadacz domu jednorodzinnego, niezależnie od swoich dochodów. W programie Czyste Powietrze istnieje takie kryterium.

Ponadto w programie Mój Prąd nie ma też konieczności wymiany źródła ciepła na paliwo stałe, tymczasem w Czystym Powietrzu tak. W Programie Mój Prąd konieczny jest montaż fotowoltaiki, a w Czyste Powietrze nie ma takiego wymogu. Program Mój Prąd oferuje jedynie bezzwrotną dotację, natomiast w programie Czyste Powietrze można też ubiegać się o dotację z prefinansowaniem lub dotację na częściową spłatę kredytu bankowego.

Warunki przystąpienia do obu programów

Aby móc skorzystać z dofinansowania programu Mój Prąd, należy zamontować i użytkować instalację fotowoltaiczną. W przypadku instalacji o mocy od 2 kWp do 10 kWp można otrzymać maksymalnie 3000 złotych bezzwrotnej i nieopodatkowanej dotacji, co wynosi nie więcej niż 50% poniesionych kosztów na zakup i montaż.

Istnieją trzy grupy wnioskodawców mogących ubiegać się o dofinansowanie w programie Mój Prąd:

1.  Wnioskodawcy, którzy rozliczają się z wytworzonej energii elektrycznej w systemie net-billing i dotąd nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.

2.  Wnioskodawcy rozliczający się z wytworzonej energii elektrycznej w systemie net-metering i nie skorzystali dotąd z dofinansowania, pod warunkiem przejścia na net-billing.

3.  Wnioskodawcy rozliczający się z wytworzonej energii elektrycznej w systemie net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania, pod warunkiem, że mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą zostało już przyznane dofinansowanie, została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii na net-billing, do dofinansowania zgłoszono dodatkowe urządzenie.

W programie Czyste Powietrze obowiązuje kryterium dochodowe. Osoby chcące skorzystać z podstawowego poziomu dofinansowania muszą wykazać roczny dochód nieprzekraczający 135 000 złotych.

W celu uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania warunek stanowi uzyskanie przeciętnego dochodu miesięcznego na jednego członka gospodarstwa domowego nieprzekraczającego kwoty 1894 złotych w gospodarstwie wieloosobowym i 2651 złotych w gospodarstwie jednoosobowym.

Aby ubiegać się o najwyższy poziom dofinansowania, przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 1090 złotych w gospodarstwie jednoosobowym i 1526 złotych w gospodarstwie wieloosobowym. Ponadto jeżeli nastąpiła wymiana źródła ciepła na paliwo stałe, należy przedłożyć dokumenty poświadczające tę zamianę.

Czy można przystąpić do obu programów?

Dofinansowanie w obu programach nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane ze środków publicznych uzyskanych w inny sposób. Zatem nie ma możliwości połączenia obu programów i uzyskania podwójnej dotacji.

Program Mój Prąd, a Czyste powietrze – co zatem wybrać?

Wybór między programem Mój Prąd, a Czyste Powietrze zależy od rodzaju przedsięwzięcia oraz tego, które warunki spełnia inwestor. Mój Prąd będzie lepszym wyborem dla tych, którzy stawiają na produkcję własnej energii elektrycznej oraz chcą oszczędzać na rachunkach za prąd i ogrzewanie. Z kolei program Czyste Powietrze będzie bardziej optymalny w przypadku poprawy efektywności energetycznej budynku i kompleksowej termomodernizacji.