Koszty budowy farmy fotowoltaicznej w 2023 roku

Fotowoltaika sukcesywnie zwiększa swój udział w produkcji energii elektrycznej. Do niedawna kojarzyła się przede wszystkim z mikroinstalacjami, które dostarczają prąd na potrzeby osób prywatnych, ale w ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się ogromny wzrost mocy farm fotowoltaicznych (PV). Budowa farmy to koszt przekraczający 2 mln zł.