Blog

Złączki fotowoltaiczne. Dlaczego warto wybrać wysokogatunkowe elementy, a nie tanie zamienniki?

Dodane przez: admin 29 czerwca, 2020

Złączki do paneli fotowoltaicznych stanowią element instalacji PV, który ma olbrzymi wpływ na efektywność jej pracy. Niestety, dość powszechnie występujący problem to nienależyta dbałość o ich jakość. Wynika ona przede wszystkim z faktu, że w świadomości inwestorów bardzo często konektory mogą być dowolne – przecież służą wyłącznie do łącznia ze sobą przewodów w panelach. Wydaje się więc, że różnice pomiędzy dostępnymi na rynku złączkami mają znaczenie marginalne i nie ma sensu wydawać na nie dużych kwot. Choć rzeczywiście przepłacać nie należy nigdy, dopłacić za jakość zdecydowanie warto. Nawet pojedyncza, drobna, ale niewłaściwie dopasowana część może już po kilku latach od montażu wywołać poważną awarię, a w skrajnych przypadkach nawet spowodować pożar.

Jakie cechy powinny posiadać konektory do paneli fotowoltaicznych?

Złączki do paneli fotowoltaicznych służą do wykonywania jednego z kluczowych z perspektywy działania całej instalacji zadania, którym jest łączenie paneli fotowoltaicznych. Podczas codziennej eksploatacji muszą radzić sobie z trudnymi czynnikami zewnętrznymi. Z uwagi na taki stan rzeczy, dobierając ich optymalny wariant, powinniśmy zwracać uwagę przede wszystkim na:
• poziom odporności na oddziaływanie warunków atmosferycznych, który powinien obejmować minimum 25 lat efektywnej ochrony, ponieważ właśnie tyle wynosi dolna granica żywotności projektowanych współcześnie systemów PV;
• stopień szczelności – konektory do paneli fotowoltaicznych powinny charakteryzować się całkowitą odpornością na śnieg, deszcz, wilgoć, duże amplitudy dobowe, a także wiatr;
• intuicyjność uzyskiwania połączeń – ryzyko popełnienia poważnego w konsekwencjach błędu podczas montażu instalacji PV jest tym większe, im mniej intuicyjną obsługę mają konektory;
• rezystancję połączenia – niski stopień rezystancji połączenia owocuje zredukowaniem wielkości strat, jakie mogłyby zachodzić podczas przekazywania wygenerowanej przez moduły PV energii.

montaż paneli fotowoltaicznych

Konektor MC4 – efektywne i bezpieczne łączenie paneli fotowoltaicznych

Jak spośród wszystkich dostępnych na rynku propozycji odszukać złączki spełniające wyszczególnione powyżej restrykcyjne wymogi? Rozwiązanie tego problemu stanowią właśnie złączki MC4 odznaczające się wszystkimi wymienionymi wcześniej cechami.
Pierwotnie były one produkowane przez firmę Multi-Contact – stąd właśnie pierwszy człon nazwy (4 odnosi się z kolei do 4-milimetrowej średnicy złącza) – jednak obecnie zyskały taką popularność, że wielu z pozostałych działających na rynku producentów oznacza konektory jako zgodne ze standardem MC4. W ofercie przedsiębiorstw bez trudu da się odnaleźć zwykle także złącze równoległe MC4 pozwalające na bezpieczne i łatwe łączenie równoległe modułów PV. Istotną kwestię stanowi przy tym fakt, że zarówno wspomniane złącze równoległe MC4, jak i konwencjonalny konektor MC4 są w pełni kompatybilne ze wszystkimi złączami występującymi w tym standardzie.