Blog

Taryfy z grupy A – co warto wiedzieć o energii elektrycznej dla największych odbiorców?

Dodane przez: admin 16 marca, 2022

Taryfy energii elektrycznej to inaczej plany cenowe, dostosowane przez producentów energii elektrycznej do poszczególnych odbiorców. Inne stawki obowiązują dla gospodarstw domowych, inne dla małych przedsiębiorstw, jeszcze inne dla największych odbiorców, takich jak kopalnie czy fabryki. W poniższym artykule zajmiemy się opisaniem taryfy z grupy A wraz z jej podziałem na subkategorie (taryfa a21, taryfa a22 i taryfa a23). Odpowiemy, czym jest taryfa A, dla kogo została stworzona i dlaczego posiadanie przez firmę własnej elektrowni fotowoltaicznej może być niezwykle opłacalną inwestycją.

Czym jest taryfa A?

Taryfa A została stworzona w odpowiedzi na potrzeby największych fabryk w Polsce, a jej wysokość uzależniona jest przeważnie od wyniku indywidualnych negocjacji cenowych między sprzedawcą a przedsiębiorstwem. Dla klientów z tego sektora niezbędne jest zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa dostaw, gdyż ewentualne przerwy skutkowałyby ogromnymi stratami finansowymi. Jedynie najwięksi dostawcy energii elektrycznej są w stanie sprostać wyzwaniu, wobec czego rynek podaży taryfy z grupy A jest dosyć mocno zawężony. Prąd dostarczany jest w tym przypadku za pośrednictwem linii wysokiego napięcia.

Dla kogo taryfa A jest najkorzystniejszą opcją?

Taryfa A jest korzystną ofertą przede wszystkim dla zakładów produkcyjnych o bardzo dużej powierzchni, generujących ogromne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Należą do nich m.in. zakłady produkcji samochodów, huty, stocznie, kopalnie, przedsiębiorstwa budowlane. Przesyłanie energii do tych przedsiębiorstw zapewniane jest dzięki sieci przesyłowej o napięciu międzyfazowym wynoszącym 110 kV. Sama budowa infrastruktury pod taką usługę okazuje się sporym wyzwaniem technicznym i logistycznym, wymuszającym podjęcie szeregu działań zapewniających odpowiednią izolację. W Polsce z taryfy z grupy A korzysta obecnie kilkadziesiąt firm. Mimo stosunkowo niewielkiej liczby odbiorców, klienci taryfy z grupy A odpowiadają za 22% zużycia całości energii elektrycznej w kraju.

Rodzaje taryfy A

Taryfa A obejmuje trzy główne kategorie: taryfa A21, taryfa A22 i taryfa A23. Pierwsza cyfra oznacza wielkość mocy zamówionej. W przypadku innych taryf na rynku występuje tu cyfra 1, która ogranicza moc do 40 kW i określa prąd znamionowy zabezpieczenia przelicznikowego w torze prądowym jako nieprzekraczający 63 A. Największe firmy korzystają z cyfry 2, która mówi o zapotrzebowaniu na energię elektryczną powyżej 40 kW i prądzie znamionowym wyższym niż 63A. Kolejne cyfry określają liczbę stref czasowych, w oparciu o które dokonywane jest rozliczenie przesyłu.

Taryfa A21 oznacza rozliczenie całodobowe (jedna strefa). Taryfa A22 rozdziela kalkulację finansową na dwie strefy godzinowe, w zależności od godzin szczytowych i pozaszczytowych. Taryfa A23 dzieli rozliczenie na trzy strefy czasowe – godziny przedpołudniowe, godziny popołudniowe i pozostałe.

Farmy fotowoltaiczne a taryfa A

Farma fotowoltaiczna, zwana inaczej elektrownią słoneczną, jest kilkuhektarowym wydzielonym terenem, na którym umieszczone są instalacje paneli słonecznych. Jest to alternatywa dla firm, potencjalnie dużo korzystniejsza od negocjacyjnych taryf z grupy A.

Koszty instalacji pełnej infrastruktury fotowoltaicznej są zrekompensowane darmową energią elektryczną, której podaż może być uniezależniona od warunków atmosferycznych dzięki akumulatorom zdolnym do magazynowania dużych ilości energii podczas dni o dużym nasłonecznieniu. Szacunkowy czas zwrotu z inwestycji wynosi w Polsce około 10 lat, co jest bardzo atrakcyjnym wynikiem. Dla zakładów o największym zapotrzebowaniu na energię może być on jeszcze krótszy (na skutek możliwości sprzedaży nadwyżek energetycznych do sieci), dzięki czemu budowa farmy fotowoltaicznej może się okazać najlepszą możliwą opcją na zapewnienie stałych, bezpiecznych i w długim terminie darmowych dostaw energii.

Na przestrzeni następnych kilkunastu lat przewidywany jest szybki rozwój farm fotowoltaicznych w Polsce. W Niemczech produkuje się obecnie blisko 100 razy więcej energii elektrycznej ze Słońca niż w naszym kraju. Firmy, które zdecydują się już teraz na budowę farmy fotowoltaicznej, mogą w przyszłości zyskać ogromną przewagę konkurencyjną. Proces budowy farmy fotowoltaicznej opiera się na wielu etapach, do których należą określenie lokalizacji, przygotowanie projektu, uzyskanie warunków przyłączenia do sieci oraz sama budowa elektrowni słonecznej. Każdy z nich wymaga wiedzy i kontroli jakości.

Helios Strategia realizuje kompleksowe projekty i realizacje budowy farm fotowoltaicznych. Są one szczególnie korzystne dla firm, które zamierzają uniezależnić się od dostaw prądu z zewnątrz, posiadając jednocześnie wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną, którego nie jest w stanie zaspokoić zwykła elektrownia. Typ usługi od A do Z zapewnia jakość, szybkość i dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klienta. Strategia „jednego wykonawcy” minimalizuje ryzyko i gwarantuje pomyślny wynik przedsięwzięcia. Najwyższej jakości technologia produkcji oddaje w ręce użytkownika bezawaryjny system, który jest odporny na warunki atmosferyczne i przynoszący zyski w długim terminie.