REALIZACJE

farma fotowoltaiczna

Dziedzice

COLUMBUS ENERGY S.A.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Ustalona moc słonecznych modułów: 998,2 kW
Ustalona moc falowników: 1020 kW
Typ i Marka Handlowa słonecznych modułów: Sunport SPP460NHJH
Ilość modułów: 2170 szt.
Typ i Marka Handlowa falowników: Solis-255K-EHV-5G
Ilość falowników: 4 szt.
Typ konstrukcji: Solar Stal Konstruktion

Zakres Realizowanych prac

  • Montaż ogrodzenia
  • Kafarowanie
  • Montaż konstrukcji
  • Montaż modułów
  • Montaż kabli DC i AC po NN
  • Montaż falowników
  • Posadzenie Stacji Trafo
  • Podłączenie do linii ŚN
  • Budowa drogi dojazdowej.