Blog

Mój Prąd 5.0 – na jakie dofinansowanie możesz liczyć?

Mój Prąd 5.0 – na  jakie dofinansowanie możesz liczyć?

Dodane przez: jihelios 11 stycznia, 2024

Program Mój Prąd to inicjatywa, która już od kilku lat wspiera polskie gospodarstwa domowe, które decydują się zainwestować w fotowoltaikę. Mój Prąd 5.0 to piata edycja programu, która otwiera nowe możliwości dla jeszcze szerszej grupy odbiorców. Poznaj proste zasady przyznawania dofinansowania i sprawdź, czy jesteś w gronie osób, które mogą z niego skorzystać. Spiesz się! Nabór do programu Mój Prąd 5.0 trwa do 22 grudnia! To ostatni moment, by skorzystać z możliwości.

Kto może wziąć udział w programie Mój Prąd 5.0?

Program Mój Prąd 5.0, zainicjowany w celu wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, kierowany jest do konkretnej grupy beneficjentów. O dopłatę mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby i spełniają określone kryteria. Kluczowym aspektem kwalifikacyjnym w 5. edycji programu jest system rozliczeniowy, w którym uczestniczą potencjalni grantobiorcy.

Jakie warunki należy spełnić?

Kto dokładnie może starać się o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 5.0 i jakie warunki trzeba spełnić, by zostać zakwalifikowanym?

 • Grupa I: prosumenci rozliczający się w systemie net-billing – beneficjentami programu Mój Prąd 5.0 mogą być osoby, które nie otrzymały jeszcze wsparcia finansowego na implementację mikroinstalacji fotowoltaicznej i obecnie korzystają z systemu net-billing (system pozwalający na rozliczanie energii wyprodukowanej i zużytej przez prosumenta).
 • Grupa II: prosumenci w systemie net-metering przechodzący na net-billing – beneficjentami programu Mój Prąd 5.0 mogą być osoby, które dotychczas rozliczały się w systemie opustów (net-metering) i nie korzystali z wcześniejszego wsparcia na mikroinstalacje fotowoltaiczne. Aby skorzystać z programu Mój Prąd 5.0, muszą oni dokonać zmiany systemu rozliczania na net-billing.
 • Grupa III: dotychczasowi beneficjenci programu Mój Prąd przechodzący na net-billing – beneficjentami 5. edycji programu mogą być osoby, które już skorzystały z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej w ramach programu Mój Prąd lub innych programów wsparcia, ale rozliczają się jeszcze w systemie net-metering. Aby zakwalifikować się do Mój Prąd 5.0, muszą jednak spełnić następujące warunki: mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymali wsparcie, została przyłączona i zapłacona po 1 lutego 2020 roku; nastąpiła zmiana systemu rozliczeń na net-billing oraz w ramach nowego wniosku zgłaszają do dofinansowania dodatkowe urządzenie z zakresu wskazanego w programie (magazyn energii, pompa ciepła, HEMS – domowe systemy zarządzania energią).

Program Mój Prąd 5.0 jest otwarty dla maksymalnie szerokiej grupy prosumentów, którzy są zainteresowani rozwijaniem swoich mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz przejściem na bardziej opłacalny system rozliczeń net-billing. Dzięki temu programowi, coraz więcej gospodarstw domowych ma możliwość przyczynienia się do ekologicznej transformacji energetycznej kraju, jednocześnie oszczędzając na indywidualnych rachunkach za energię. To się opłaca!

farmy fotowoltaiczne

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

5. edycja programu Mój Prąd została uruchomiona 22 kwietnia 2023. Program spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem, które przełożyło się na zwiększenie zaplanowanego budżetu do imponującej kwoty 950 mln zł!

Na jakie dofinansowanie możesz liczyć w ramach programu Mój Prąd 5.0?

 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna – beneficjenci z pierwszej i drugiej grupy mogą liczyć na dofinansowanie do kwoty 6000 zł.
 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe – w przypadku dodania do instalacji fotowoltaicznej dodatkowego urządzenia, grantobiorcy mogą otrzymać do 7 000 zł (dla pierwszej i drugiej grupy) oraz do 3 000 zł (dla trzeciej grupy).
 • Magazyn ciepła – dofinansowanie do tej kategorii wynosi do 5000 zł.
 • Pompy ciepła – wysokość wsparcia może wynieść: do 28500 zł na pompy ciepła grunt/woda, woda/woda, do 19400 zł na pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej, do 12600 zł na pompę ciepła powietrze/woda, do 4400 zł na pompę ciepła powietrze/powietrze.
 • Magazyn energii elektrycznej – dotacja może osiągnąć poziom 16000 zł.
 • System Zarządzania Energią HEMS / EMS – na ten cel przewidziano dofinansowanie w wysokości do 3000 zł.
 • Kolektory słoneczne c.w.u. – na ten cel przewidziano dofinansowanie w wysokości do 3500 zł.
 • Bonus za przejście na net-billing – w programie Mój Prąd 5.0 przewidziano również bonus dla tych, którzy zmienią system rozliczeń na net-billing. Wnioskodawcy z grupy 3, decydujący się na taki krok i dokupujący do swojej instalacji fotowoltaicznej dodatkowe urządzenia, mogą otrzymać dodatkowe 3000 zł.

Przykład? Proszę bardzo! Mając już fotowoltaikę i zmieniając system rozliczeń na net-billing, można uzyskać 3000 zł na instalację oraz do 19400 zł na pompę ciepła, a także do16000 zł na magazyn energii i do 3000 zł na system HEMS.

Podsumowując, program Mój Prąd 5.0 oferuje znaczące wsparcie finansowe dla osób inwestujących w odnawialne źródła energii, z maksymalnym dofinansowaniem sięgającym nawet 41400 zł. Ta inicjatywa nie tylko przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2, ale także stanowi realną korzyść finansową dla gospodarstw domowych pragnących przestawić się na zieloną energię.