Blog

Instalacje fotowoltaiczne on grid, off grid czy hybrydowe? Najważniejsze różnice

Dodane przez: admin 16 marca, 2022

Decydując się na tak długoterminową inwestycję, jak instalacja fotowoltaiczna typy systemów dostępne na rynku powinny zostać przez nas gruntownie przeanalizowane. Od tego, na które z rozwiązań zdecydujemy się teraz, zależeć będzie docelowa opłacalność i efektywność całego przedsięwzięcia. Aby ułatwić wszystkim zainteresowanym ten proces, poniżej przedstawiamy zatem podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących specyfiki trzech głównych rodzajów systemów PV – off grid, on grid, a także hybrydowych.

Rodzaje instalacji fotowoltaicznych w kontekście sposobu przyłączania do sieci

W kwestii takiej jak instalacja fotowoltaiczna typy przyłączeń stanowią jeden z najbardziej podstawowych kryteriów wykorzystywanych do klasyfikacji poszczególnych jej rodzajów. Bazując na takim systemie podziału, spośród nich wyróżnić można instalacje:

  • podłączone do sieci, bez własnych akumulatorów,
  • niepodłączone do sieci i uwzględniające własne akumulatory,
  • podłączone do sieci oraz uwzględniające własne akumulatory.
  • Każdą z nich opisaliśmy nieco szerzej w dalszej części wpisu.

Instalacja on grid (sieciowa) – z dostępem do sieci

Jeśli chodzi o rodzaje instalacji fotowoltaicznych ich nazwa sama w sobie stanowi dobrą wskazówkę odnośnie do ich specyfiki. Idąc tym tropem, w tym przypadku łatwo stwierdzić, że systemy on grid podłączą się do sieci elektroenergetycznych, dzięki czemu cały nadwyżkowo wygenerowany przez nie prąd jest do niej na bieżąco przekazywany. W takiej sytuacji energię eksportowaną do sieci będącej w posiadaniu określonego zakładu można sprzedać lub zmagazynować, a następnie odbierać 80% z niej w przyszłości, kiedy instalacja nie będzie w stanie pokryć wymaganego zapotrzebowania energetycznego (wspomniane okoliczności mogą mieć miejsce w szczególności podczas okresu jesienno-zimowego).

Oprócz wcześniej opisanej właściwości sieciowy system PV ma również tę zaletę, że do swojego działania nie wymaga akumulatorów, które zwykle istotnie podwyższają koszty całej inwestycji. Z tego powodu jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań zarówno wśród zainteresowanych fotowoltaiką inwestorów instytucjonalnych, jak i prywatnych jest właśnie instalacja on grid.

Z drugiej jednak strony cecha ta rodzi także pewien problem – wciąż pozostajemy uzależnieni od lokalnego dostawcy prądu. W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej, do której podłączony jest system, w ogóle nie będzie on mógł działać, ponieważ ze względu na bezpieczeństwo jego praca zostanie automatycznie wstrzymana przez inwerter. Dla osób oczekujących całkowitej niezależności od zewnętrznego zakładu energetycznego lepszym, choć droższym wariantem niż instalacja on grid będą zatem jej wyspowe albo hybrydowe odpowiedniczki scharakteryzowane przez nas bardziej szczegółowo w dalszej części wpisu.

Instalacja off grid (wyspowa) – pozbawiona dostępu do sieci

Jak łatwo domyślić się na tym etapie artykułu instalacja off grid – nazywana także wyspową – stanowi wariant systemu PV działający samodzielnie, bez połączenia z lokalną siecią elektroenergetyczną. Aby na bieżąco niezużywana energia mogła zostać zmagazynowana, jej konstrukcja powinna uwzględniać dedykowane do tego celu akumulatory.

W przypadku tego typu rozwiązania istnieją dwa konieczne do spełnienia wymogi, aby mogło ono zachować swoją pełną funkcjonalność. Pierwszym z nich jest odpowiednio duży potencjał w zakresie ilości generowanego prądu, drugim natomiast odpowiednio pojemne baterie umożliwiające zgromadzenie w ramach siebie całości nadwyżkowo wyprodukowanej energii. Należy bowiem pamiętać, że instalacja off grid tak jak i każda inna o wiele wydajniej działa podczas ciepłych miesięcy roku. Przy braku dostępu do lokalnej sieci elektroenergetycznej cały system musi być zatem zaprojektowany tak, aby jesienią i zimą niedobory prądu uzupełniać na bazie zapasów zmagazynowanych w akumulatorach wiosną i latem.

Jeśli chodzi o rodzaje instalacji fotowoltaicznych stosowane w Polsce, z uwagi na opisany wcześniej stan rzeczy, wysokie ceny baterii oraz konieczność dokonywania ich regularnej wymiany (średnio raz na 400 pełnych cykli), systemy wyspowe są raczej rzadko wybieranym rozwiązaniem. Spotkać je można przede wszystkim w ramach domków letniskowych czy turystycznych jednostek pływających lub samochodów.

Instalacja fotowoltaiczna hybrydowa – łącząca w sobie zalety obu wcześniejszych rozwiązań

Hybrydowa instalacja fotowoltaiczna typy systemów opisane wcześniej łączy w jedno kompleksowe rozwiązanie. Z jednej strony oferuje ona bowiem możliwość magazynowania energii wewnątrz akumulatorów, a z drugiej wciąż pozostawia opcję pozyskiwania lub przekazywania prądu do zewnętrznej sieci, do której jest podłączona.

Dodatkowo instalacja fotowoltaiczna hybrydowa zapewnia jeszcze jeden interesujący atut, pozwalając ładować baterie nie tylko samodzielnie wytworzoną energią, ale również tą pochodzącą od lokalnego dostawcy. Przy założeniu, że skorzystamy z tej możliwości w ramach niskiej taryfy (najczęściej w przedziale godzinowym 22:00-6:00), uzyskamy dodatkową oszczędność podczas miesięcy cechujących się niewielkim nasłonecznieniem.

Na ten moment jedynym czynnikiem zniechęcającym osoby zainteresowane fotowoltaiką do wybrania tego systemu są wciąż relatywnie wysokie ceny baterii oraz ich zużywalność, jednak trzeba w tym miejscu nadmienić, że z biegiem czasu parametry te są coraz silnie optymalizowane przez producentów. Możliwe więc, że już wkrótce to właśnie instalacja fotowoltaiczna hybrydowa stanie się najczęściej wybieraną opcją wśród polskich inwestorów.