Blog

projekt farmy fotowoltaicznej

Dofinansowanie do farm fotowoltaicznych w 2022 r.

Dodane przez: admin 27 lipca, 2022

Z danych Agencji Rynku Energii wynika, że całkowita moc fotowoltaiki uruchomionej w naszym kraju przekroczyła jesienią 2021 roku 6 GW. Wprawdzie dominującym segmentem na rynku fotowoltaiki pozostają mikroinstalacje, czyli instalacje o jednostkowej mocy nieprzekraczającej 50 kW, ale w siłę rośnie też udział farm fotowoltaicznych.

Zapotrzebowanie na czystą, odnawialną energię będzie w kolejnych latach rosło, zwłaszcza w kontekście przyśpieszonego redukowania udziału energii z paliw kopalnych. Zwiększaniu się liczby farm fotowoltaicznych sprzyjają też dofinansowania i dotacje, o które mogą ubiegać się przedsiębiorcy zakładający farmę.

Pieniądze dla przedsiębiorców pochodzą z budżetu Unii Europejskiej oraz od jednostek samorządowych.

Unijne dopłaty do farm fotowoltaicznych

W budżecie UE na lata 2021-2027 określono kilka celów polityki finansowej. Jednym z nich jest „Bardziej przyjazna dla środowiska bezemisyjna Europa – a Greener, carbon free Europe”. Przewiduje on, że na zieloną transformację, uwzględniającą również rozwój OZE, ma zostać przeznaczonych minimum 30% wszystkich środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Innym źródłem środków jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który wspiera inicjatywy pomagające paliwa kopalne innymi źródłami energii.

Inwestycje w odnawialne źródła energii mają być też jednym z filarów Krajowego Planu Odbudowy. Na transformację energetyczną ma zostać przeznaczone 60% kwoty pożyczek, ale kształt polskiego KPO nadal nie został określony, więc trudno tu mówić o konkretnych liczbach.

Unijnymi pieniędzmi w poszczególnych regionach dysponują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i to na ich stronach należy szukać informacji o aktualnie przeprowadzanych programach. NFOŚiGW udziela, w zależności od programu, pożyczek lub bezpłatnych dotacji.

Dzięki środkom od Funduszu udaje się zabudować ogromne, dające najwięcej energii farmy, które nie mogłyby powstać bez takiego wsparcia. Przykładowo w 2021 roku Grupa Tauron otrzymał 82,5 mln złotych nieoprocentowanej pożyczki z możliwością umorzenia do 24 mln zł kosztów kwalifikowanych na wybudowanie w Mysłowicach farmy, która może produkować nawet 100 MW energii.

Będzie to największa farma fotowoltaiczna w Polsce. Pieniądze pochodzą z perspektywy na lata 2014-2020. Czy perspektywa na lata 2020-2027 pozwoli utrzymać rozmach inwestycji? Należy mieć taką nadzieję, ale choć obowiązuje ona od półtora roku, do tej pory nie ogłoszono żadnych związanych z nią projektów.

Inne formy finansowania

Inwestorzy mogą ponadto ubiegać się o kredyty komercyjne na uruchomienie farm fotowoltaicznych. Ofertę ma także Bank Ochrony Środowiska, ale jako że jest to produkt skierowany do przedsiębiorców, to jego warunki podlegają negocjacjom i trudno je uśrednić nie znając parametrów konkretnej farmy i wkładu wnoszonego przez inwestora.