Blog

Cena prądu w 2024 roku - co nas czeka?

Cena prądu w 2024 roku – co nas czeka?

Dodane przez: jihelios 21 lutego, 2024

Od 2024 roku ważne jest, aby odbiorcy energii śledzili zmiany na rynku i aktywnie zarządzali swoimi umowami i sposobem konsumpcji energii, aby maksymalizować oszczędności i unikać niepotrzebnie wysokich kosztów.

Nowelizacja Prawa energetycznego, która weszła w życie 7 września 2023 roku, przynosi wiele zmian, które mają na celu harmonizację polskiego prawa energetycznego z unijnymi dyrektywami i normami. Te zmiany mają znaczący wpływ na rynek energii, wprowadzając nowe rozwiązania zarówno dla producentów, jak i odbiorców, oraz – co najważniejsze dla tych ostatnich – będą wymiernie przekładały się na ceny prądu i struktury taryfowe. 

Niższe taryfy 

Po wejściu w życie nowelizacji Prawa energetycznego oczekuje się wprowadzenia zmian, które mogą skutkować niższymi taryfami dla pewnych grup odbiorców energii. Kluczowe elementy nowelizacji, takie jak możliwość korzystania z cen dynamicznych oraz uproszczenie procedur dotyczących linii bezpośrednich i inwestycji w odnawialne źródła energii, mają na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności rynku energetycznego.

Ceny dynamiczne pozwalają na elastyczne dostosowanie cen energii do bieżącej sytuacji na rynku, co dla aktywnych użytkowników może oznaczać możliwość korzystania z energii w okresach, gdy jest ona tańsza. To z kolei może prowadzić do obniżenia średnich kosztów zakupu energii dla odbiorców gotowych na dostosowanie swojego zużycia do fluktuacji rynkowych.

Ponadto, zmiany dotyczące linii bezpośrednich i ułatwienia w inwestycjach w odnawialne źródła energii, takie jak fotowoltaika, mogą przyczynić się do zmniejszenia zależności od tradycyjnych dostawców energii i wykorzystania lokalnych, odnawialnych źródeł, co również może wpłynąć na obniżenie rachunków za prąd.

Promowanie większej elastyczności oraz innowacyjności na rynku energetycznym to szansa na wprowadzenie bardziej konkurencyjnych taryf, zwłaszcza dla odbiorców, którzy aktywnie uczestniczą w zarządzaniu swoim zużyciem energii i inwestują w rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną.

panele fotowoltaiczne

Jaka cena za 1 kWh? 

Wprowadzenie systemu cen dynamicznych, który umożliwia odbiorcom zawieranie umów z cenami zmieniającymi się w zależności od cen na rynku energii, sprawi, że cena za 1 kWh będzie mogła się różnić w zależności od pory dnia i aktualnych cen rynkowych. 

Warto raz jeszcze podkreślić, że odbiorcy korzystający z cen dynamicznych będą musieli aktywnie śledzić zmiany cen na rynku i być gotowi do elastycznego dostosowania swojego zużycia. To nowe podejście wymaga większego zaangażowania i świadomości ze strony konsumentów, ale jednocześnie otwiera przed nimi nowe możliwości do zarządzania kosztami energii.

Kto może liczyć na mniejsze rachunki? 

Odbiorcy, którzy zdecydują się na umowy z cenami dynamicznymi i posiadają zdalne liczniki odczytu, będą mogli liczyć na mniejsze rachunki, o ile odpowiednio dostosują swoje zużycie do wahań cenowych. 

Ale wprowadzenie cen dynamicznych to nie jedyna zmiana dotycząca zarządzania kosztami energii dla odbiorców. 

Osoby inwestujące w fotowoltaikę oraz instalujące panele fotowoltaiczne także mogą skorzystać z nowych możliwości i udogodnień. Dzięki nowelizacji możliwe jest bezpośrednie połączenie producentów energii odnawialnej, w tym energii słonecznej, z odbiorcami poprzez tzw. linie bezpośrednie. Umożliwia to odbiorcom przemysłowym oraz innym dużym konsumentom energii bezpośredni zakup energii wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczne, co może przyczynić się do obniżenia ich kosztów energetycznych oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii​

Kto zapłaci więcej? 

Wyższe koszty będą dotyczyć odbiorców, którzy nie dostosują się do nowych realiów rynkowych, będą opierać się na tradycyjnych modelach taryfowych i nie skorzystają z możliwości zmiany sprzedawcy celem uzyskania lepszych ofert cenowych a także tych, którzy nie będą inwestować w rozwiązania związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE). 

  • Opóźnienie w przejściu na taryfy dynamiczne lub brak dostępu do zdalnych liczników odczytu sprawi, że odbiorcy, którzy nie są w stanie lub nie chcą dostosować się do nowych modeli taryfowych opartych na cenach dynamicznych, mogą nie wykorzystać potencjalnych oszczędności wynikających z elastycznego dostosowywania zużycia energii do fluktuacji cen na rynku.
  • Dodatkowo, użytkownicy, którzy z różnych powodów nie zdecydują się na zmianę dostawcy energii, mimo że obecny dostawca oferuje ceny wyższe niż konkurencyjne opcje dostępne na rynku, również mogą znaleźć się w grupie ponoszącej wyższe koszty. Może to wynikać z braku świadomości o możliwościach zmiany sprzedawcy lub z oporów przed procesem zmiany.
  • Utrzymanie się przy tradycyjnych, stałych taryfach w sytuacji, gdy rynkowe ceny energii spadają poniżej tych taryf także może prowadzić do wyższych rachunków za prąd. Użytkownicy, którzy nie skorzystają z elastycznych modeli cenowych, mogą nie korzystać z okresów niskich cen energii na rynku.